Навигација

19Е022ЕМ1 - Електрична мерења 1

Спецификација предмета
НазивЕлектрична мерења 1
Акроним19Е022ЕМ1
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Енергетика
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ6.0Статус предметаобавезан
  Условљност другим предметиманема
  Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са основама теорије електричних мерења и принципима рада електричних мерних инструмената. Упознавање студената са методама мерења основних параметара и величина у колима једносмерне и наизменичне струје. Упознавање студената са савременим начинима мерења у електроенергетици.
  Исходи учења (стечена знања)Оспособљеност студената за обављање основних мерења електричних параметара и величина у колима једносмерне струје и једнофазним и трофазним колима наизменичне струје ниског напона.
  Садржај предмета
  Линк ка страници предметаhttp://ees.etf.bg.ac.rs/predmet.php?Id=53
  Садржај теоријске наставеЗначај. Системи јединица. Методе и тачност. Мерни инструменти. Мерења у колима једносмене струје - напон, струја, снага, отпор. Мерења у колима наизменичне струје - напон, струја, фреквенција, индуктивност и капацитивност . Мерење снаге и енергије у једнофазном и трофазном систему ниског напона - активна, реактивна и привидна снага, фактор снаге, активна и реактивна енергија.
  Садржај практичне наставеСамосталне вежбе у лабораторији са 12 до 15 лабораторијских вежби које покривају цело теоријско градиво, са израдом елабората о извршеним мерењима за сваку вежбу.
  Литература
  1. В. Бего, "Мерења у електротехници", Грапхис, Загреб,2003.
  2. И. Багарић, "Метрологија електричних величина - Мерења и мерни инструменти", Наука, Београд, 1996.
  3. "Handbook of Measuring System Design", Vol. 1, 2 and 3, Wiley, New York, 2005.
  4. Reza Langari, Alan S. Morris, Measurement and Instrumentation - Theory and Application, Elsevier, 2012.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  23
  Методе извођења наставеТеоријска настава се одржава на табли, са визуелним презентацијама мерних система. Лабораторијске вежбе су са по два студента у групи, раде се самостално, од избора опреме и повезивања мерне шеме до израде елабората о извршеним мерењима за сваку вежбу. Ради се 12 до 15 лабораторијских вежби које покривају цело теоријско градиво.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања0Писмени испит70
  Практична настава30Усмени испит0
  Пројекти0
  Колоквијуми0
  Семинари0