Навигација

13М021ОПЕ - Општа енергетика

Спецификација предмета
НазивОпшта енергетика
Акроним13М021ОПЕ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијамастер академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
  Условљност другим предметима
  Циљеви изучавања предметаУвид у основне концепте опште енергетике са нагласком на обновљиве изворе, одрживост и могућности супституције. Студија економске изводљивости коришћења енергије ветра.
  Исходи учења (стечена знања)Oвладавање трансформацијама енергије и уопште, савременим технологијама за добијање корисне енергије. После овог курса, опредељивање за неку од технологија обновљивих извора тебало би да буде лакше а економска мотивација јаснија. Шира слика о могућностима супституције електричне енергије, екологије, економије и одрживости описаних концепција.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеОбновљиви и необновљиви извори енергије. Ексергија и анергија. Угаљ, нафта и гас. Технологије, обогаћивање и прерада. Гасовити и течни угљоводоници. Природни гас. Кјото протокол. Гасови стаклене баште. Геотермална енергија. Хидроенергија. Енергија ветра. Инжењерска економија. Студија изводљивости. Соларна енергија. Горивне ћелије. Технологија биомасe.
  Садржај практичне наставеСтудија изводљивости.
  Литература
  1. http://ees.etf.bg.ac.rs/predmet.php?Id=15
  2. Masters, Gilbert M., "Renewable and Efficient Electric Power Systems", John Wiley & Sons, 2004, USA
  3. И. Шкокљев, "Планирање електроенергетских система", Таурус Публик, Београд, 2000.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  31
  Методе извођења наставеПредавања.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања30Писмени испит70
  Практична настава0Усмени испит0
  Пројекти
  Колоквијуми0
  Семинари0