Навигација

13М021ЕМН - Електрична мерења неелектричних величина

Спецификација предмета
НазивЕлектрична мерења неелектричних величина
Акроним13М021ЕМН
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијамастер академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
  Условљност другим предметимаНема
  Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са могућностима и перспективом мерења неелектричних величина елетричним путем. Претварачи неелектричних величина у електричне. Примена претварача у мерним и управљачким колима.
  Исходи учења (стечена знања)Оспособљавање студената за примену и коришћење мерних претварача у различитим гранама науке, технологије и индустрије.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеЗначај електричних мерења неелектричних величина. Мерни претварачи - отпорнички, термоотпорници, термистори, термоелектрични, капацитивни, индуктивни, индукциони, магнетоеластични, пиезоелектрични, пиезорезистивни, фотоелектрични, оптоелектронски. Мерне спреге. Примена.
  Садржај практичне наставеДемонстрација и рад на постојећим мерним уређајима. Практична реализација једноставнијих мерних система, зависно од расположивих материјалних могућности. Развој софтвера за мерно управљачке системе.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  22
  Методе извођења наставеТеоријска настава се одржава на табли, са визуелним презентацијама мерних система. Лабораторијске вежбе су самосталне, на постојећим мерним уређајима, са израдом елебората о извршеним мерењима и анализом мерног поступка. Могућа је практична реализација мерних система и реализација софтвера за мерне поступке.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања0Писмени испит70
  Практична настава20Усмени испит0
  Пројекти
  Колоквијуми0
  Семинари10