Навигација

19М021ГЗД - Громобранска заштита у дистрибутивним мрежама

Спецификација предмета
НазивГромобранска заштита у дистрибутивним мрежама
Акроним19М021ГЗД
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Аудио и видео технологије, модул Биомедицински и еколошки инжењеринг, модул Електроенергетски системи Смер - Мреже и системи, модул Електроенергетски системи Смер - Обновљиви извори енергије, модул Електроенергетски системи Смер - Постројења и опрема, модул Електроника и дигитални системи, модул Енергетска ефикасност, модул Информационо комуникационе технологије, модул Микроталасна техника, модул Наноелектроника и фотоника, модул Примењена математика, модул Рачунарска техника и информатика, модул Сигнали и системи, модул Софтверско инжењерство
Тип студијамастер академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
  Условљност другим предметима
  Циљеви изучавања предметаСтуденти стичу увид у начин настанка атмосферских пренапона у дистибутивним мрежама и врсте заштите. Циљ је да се студенти упознају са различитим уређајима који се користе за громобранску заштиту, са аспекта њихове конструкције, карактеристика и начина одабира у зависности од врсте објекта који се штити као и њихова координација.
  Исходи учења (стечена знања)Оспособљавање студената за планирање, пројектовање и одржавање заштите од пренапона у дистрибутивним мрежама.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеПараметри атмосферског пражњења. Начини настанка атмосферских пренапона у објектима. Унутрашња громобранска инсталација. Уређаји за заштиту од пренапона (Surge Protection Devices-SPD). Врсте и карактеристике уређаја. Заштини нивои и одабир места уградње. Одређивање ризика од атмосферског пражњења. Пренапонска заштита дистрибуираних извора електричне нергије. Софтвери за прорачун заштитних зона.
  Садржај практичне наставеРачунске вежбе прате теме изложене на часовима теоријске наставе. На вежбама се студенти упознају са професионалним софтвером за прорачун заштитних зона.
  Литература
  1. Љ. Герић, М. Савић, Ч. Вујовић, Заштита објеката од атмосферског пражњења, Графопласт, Сремска каменица, 2001
  2. DEHN, Lightning protection guide, 3rd updated Edition, 2014.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  22
  Методе извођења наставе30 часова предавања + 30 часова рачунских вежби
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит50
  Практична настава20Усмени испит
  Пројекти
  Колоквијуми
  Семинари30