Навигација

19Е023ОПЕ - Општа енергетика

Спецификација предмета
НазивОпшта енергетика
Акроним19Е023ОПЕ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
  Условљност другим предметима
  Циљеви изучавања предметаУвид у основне концепте опште енергетике са нагласком на обновљиву енергију, одрживост и могућности супституције. Упознавање студената са различитим облицима енергије, енергетском ефиксношћу њене трансформације и транспорта. Уочавање предности одређених извора енергије са аспекста економске исплативности, екологије и енергетске политике.
  Исходи учења (стечена знања)Oвладавање трансформацијама енергије и уопште, савременим технологијама за добијање корисне енергије. Mогућности супституције електричне енергије, екологије, економије и одрживости описаних концепција. Студенти ће бити способни да самостално анализирају: енергетску ефикасност различитих техничких система, економску исплативост енергетских пројеката, енергетски биланс зграда и емисију СО2.
  Садржај предмета
  Линк ка страници предметаhttp://ees.etf.bg.ac.rs/predmet.php?Id=15#fajlovi
  Садржај теоријске наставеОбновљиви и необновљиви извори енергије. Ексергија и анергија. Угаљ, нафта и гас. Технологије, обогаћивање и прерада. Гасови стаклене баште. Eнергетска политика. Геотермална енергија и топлотна пумпа. Хидроенергија. Енергија ветра. Соларна енергија. Горивне ћелије. Енергетски биланс зграда. Прорачун емисије СО2. Инжењерска економија и основе планирања у електроенергетици.
  Садржај практичне наставеПрактична настава обухвата извођење вежби на табли и на рачунарима. Вежбе на табли подразумевају основне прорачуне: трансформацију енергије из обновљивих и необновљивих извора, транспорта и потрошње енергије, емисије CO2, економије и плањирања у електроенергетици. Вежбе на раунару подразумевају комбинацију поменутих прорачуна у софтверском алату EnergyPLAN.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  31
  Методе извођења наставеКласична предавања и предавања у електронској форми (презентације). Вежбе обухватају решавање задатака и симулације на рачунару.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања15Писмени испит70
  Практична настава15Усмени испит0
  Пројекти0
  Колоквијуми0
  Семинари0