Навигација

19Е024ТВН2 - Техника високог напона 2

Спецификација предмета
НазивТехника високог напона 2
Акроним19Е024ТВН2
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
Условљност другим предметимаНема
Циљеви изучавања предметаУпознавање са настанком електричних пражњења у различитим материјалима. Оспособљавање студената за спровођење високонапонских испитивања и мерења, као и тумачењe резултата.
Исходи учења (стечена знања)Оспособљавање студената за разумевање принципа рада опреме у лабораторијама за високи напон, конструисање опреме лабораторија за високи напон и њихово одржавање. Оспособљавање студената за спровођење високонапонских мерења и тумачење резултата.
Садржај предмета
Линк ка страници предметаhttp://ees.etf.bg.ac.rs/predmet.php?Id=32#fajlovi
Садржај теоријске наставеПражњења у чврстим, течним и гасовитим диелектрицима. Извори високог наизменичног, једносмерног и ударног напона. Конвенционално и неконвенционално мерење високих напона и великих струја. Концепција планирања високонапонских лабораторија.
Садржај практичне наставеПрактична настава се односи на извођење експерименталних вежби у лабораторији и рачунских задатака у учионици.
Литература
  1. Милан Савић, Златан Стојковић : Техника високог напона - атмосферски пренапони, Монографија, Електротехнички факултет, Београд, 2001, стр. 536.
  2. A. Kuchler : High voltage engineering, Springer, 2012.
  3. Žarković M., Stojković Z. : Model fuzzy ekspertskog sistema za procenu performansi elektroenergetskog sistema, 33. Savetovanje CIGRE Srbija, Ref. R C4-09, Zlatibor, 6 – 8. jun 2017.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
211
Методе извођења наставеКласична предавања и предавања у електронској форми. Вежбе обухватају лабораторијске вежбе и вежбе на рачунару.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања0Писмени испит70
Практична настава10Усмени испит0
Пројекти0
Колоквијуми20
Семинари0