Навигација

19Е023ЕЕС - Елементи електроенергетских система

Спецификација предмета
НазивЕлементи електроенергетских система
Акроним19Е023ЕЕС
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Енергетика
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ6.0Статус предметаобавезан
  Условљност другим предметиманема
  Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са надземним водом, енергетским трансформатором, синхроним генератором, њиховим прнципима рада, електричним параметрима и математичким моделима. Оспособљавање студената за израду механичког пројекта надземних водова. Упознавање студената са основним приниципима наизменичног и једносмерног преноса електричне енергије.
  Исходи учења (стечена знања)Студенти стичу базне способности за пројектовање, експлоатацију и одржавање надземних водова. Студенти стичу знања у погледу прорачуна параметара и моделовања надземних водова, трансформатора и синхроних генератора.
  Садржај предмета
  Линк ка страници предметаhttp://ees.etf.bg.ac.rs/predmet.php?Id=37
  Садржај теоријске наставеМеханички прорачун надземног вода. Електрични прорачун надземног вода. Енергетски трансформатор. Синхрони генератор. Пренос електричне енергије наизменичном и једносмерном струјом.
  Садржај практичне наставеИзрада рачунских задатака на табли.
  Литература
  1. Миленко Ђурић "Елементи електроенергетских система (EEС-а)", БЕОПРЕС, Београд, 2009.
  2. Миленко Ђурић "Решени проблеми из елемената EEС-a", БЕОПРЕС, 2000. Београд
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  22
  Методе извођења наставеПредавања, аудиторне вежбе.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања0Писмени испит30
  Практична настава0Усмени испит30
  Пројекти
  Колоквијуми40
  Семинари0