Навигација

13М021ЕКО - Електромагнетна компатибилност

Спецификација предмета
НазивЕлектромагнетна компатибилност
Акроним13М021ЕКО
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијамастер академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
  Условљност другим предметимаНема.
  Циљеви изучавања предметаУпознавање са проблематиком електромагнетске компатибилности у области индустријских учестаности. Прорачуни и експериментална процена нивоа електромагнетских утицаја. Анализа могућности и мера за смањивање и отклањање електромагнетских сметњи.
  Исходи учења (стечена знања)Оспособљеност за одређивање нивоа електромагнетских сметњи у области индустријских учестаности. Оспособљеност за примену метода за њихово смањење и уклањање. Оспособљеност за испитивање уређаја и проверу испуњавања услова електромегнетске компатибилности.
  Садржај предмета
  Линк ка страници предметаhttp://ees.etf.bg.ac.rs/predmet.php?Id=38
  Садржај теоријске наставеЕлектромагнетске сметње. Начини преношења сметњи. Електроенергетски водови, атмосферска пражњења, склопне операције и кварови у мрежама као извори сметњи. Мерење, рачунарске симулације и начини смањења електромагнетских сметњи. Испитивање електромагнетских сметњи и компатибилности. Прописи и стандарди.
  Садржај практичне наставеРачунарске симулације појединих појава. Мерења утицаја и сметњи у лабораторијским и реалним условима.
  Литература
  1. Branko Popović, "Elektromagnetika", Akademska misao, Beograd,2005.
  2. Jован Нахман, "Уземљење неутралне тачке дистрибутивних мрежа", Научна књига, Београд, 1980.
  3. A. Ђорђевић, Д. Oлћан, "Испитивање електромагнетске компатибилности", Академска мисао, Београд, 2012.
  4. V. Prasad Kodali, "Engineering Electromagnetic Compatibility", IEEE Press, New York, 2001.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  22
  Методе извођења наставеТеоријски део предавања на табли са презентацијама поступака за прорачун и мерење утицаја. Практичне вежбе. Израда пројекта.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања0Писмени испит60
  Практична настава0Усмени испит0
  Пројекти40
  Колоквијуми0
  Семинари0