Навигација

19Е063ГМУЕ - Материјали у електроенергетици

Спецификација предмета
НазивМатеријали у електроенергетици
Акроним19Е063ГМУЕ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
Условљност другим предметима
Циљеви изучавања предметаСтуденти стичу знања о електичним и неелектричним особинама материјала који се користе у електротехннци.
Исходи учења (стечена знања)Студенти су способни да изврше одабир материјала за специфичну намену, као и да изврше карактеризацију материјала.
Садржај предмета
Линк ка предавањимаhttps://teams.microsoft.com/l/team/19%3aoynW4ZU2xkDLcYhiy28AHH7gwz3KGm9CUQYwXVHRAqg1%40thread.tacv2/conversations?groupId=2508171c-d21f-4500-82c2-35352edb1337&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba
Садржај теоријске наставеСтруктура, организација и кретање материје.Неелектричне особине материјала. Особине електротехничких материјала и електротехнички материјали. Особине проводних, полупроводних, диелектричних и магнетних материјала.
Садржај практичне наставеРачунске и лабораторијске вежбе које прате теме изложене на часовима теоријске наставе.
Литература
  1. П. Осмокровић, Електротехнички материјали, Академска мисао, Београд, 2003.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
311
Методе извођења наставе45 часова предавања +30 часова раунских вежби+ 15часова лабораторијских вежби
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања0Писмени испит30
Практична настава30Усмени испит40
Пројекти0
Колоквијуми0
Семинари0