Навигација

19Е024РПОГ - Разводна постројења

Спецификација предмета
НазивРазводна постројења
Акроним19Е024РПОГ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Енергетика
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ6.0Статус предметаобавезан
Условљност другим предметимаНема.
Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са основним концептима високонапонских разводних постројења. Разумевање основа високонапонских постројења у дистрибутивним и преносним мрежама и електранама. Оспособљавање студената за пројектовање, експлоатацију и одржавање високонапонских разводних постројења.
Исходи учења (стечена знања)Познавање метода прорачуна кратких спојева. Познавање начина димензионисања опреме у разводним постројењима. Познавање принципа пројектовања разводних постројења до нивоа идејног пројекта. Оспособљавање студената за експлоатацију и одржавање високонапонских постројења.
Садржај предмета
Линк ка страници предметаhttp://ees.etf.bg.ac.rs/predmet.php?Id=36
Садржај теоријске наставеПрорачун струја кратких спојева и њихових карактеристичних величина. Основни елементи разводних постројења: сабирнице, изолатори, каблови, струјни, напонски и енергетски трансформатори, пригушнице, отпорници, прекидачи, растављачи, осигурачи, одводници пренапона и уземљивачи. Повезивање и распоред опреме у разводним постројењима. Ваздухом и гасом изолована разводна постројења.
Садржај практичне наставеАудиторне вежбе, вежбе на рачунару, лабораторијске вежбе и обилазак преносних и дистрибутивних разводних постројења.
Литература
  1. Миленко Ђурић: Разводна постројења, Беопрес, Београд 2009.
  2. Јован Нахман, Владица Мијаиловић: Разводна постројења, Електротехнички факултет, Академска мисао, Београд 2015.
  3. Гојко Дотлић: Електроенергетика кроз стандарде, законе, правилнике и техничке препоруке, СМЕИТС, Београд 2006.
  4. Јован Нахман, Владица Мијаиловић, Драгутин Саламон: Разводна постројења - збирка решених задатака са прилозима, Електротехнички факултет, Академска мисао, Београд 2012.
  5. Зоран Стојановић, Златан Стојковић: Мониторинг и дијагностика металоксидних одводника пренапона, Електротехнички факултет, Академска мисао, Београд 2014.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
221
Методе извођења наставеПредавања, аудиторне вежбе, рачунарске вежбе, лабораторијске вежбе и обиласци разводних постројења.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања5Писмени испит40
Практична настава15Усмени испит0
Пројекти
Колоквијуми40
Семинари0