Навигација

19М023ЕМ2 - Електрична мерења у електроенергетици

Спецификација предмета
НазивЕлектрична мерења у електроенергетици
Акроним19М023ЕМ2
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијамастер академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
  Условљност другим предметимаНема.
  Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са специфичним врстама мерења значајним за област електроенергетике. Оспособљавање студената за обављање мерења магнетних величина и карактеристика магнетних материјала, мерење електричних величина у временском домену, мерење електричних величина у трофазним системима наизменичне струје високог напона. Упознавање студената са савременим програмима за мерење.
  Исходи учења (стечена знања)Оспособљавање студената за мерења електричних величина у временском домену, мерења импулсних појава и мерења на изолационим и магнетним материјалима. Оспособљавање студената за мерења електричних величина у трофазним системима наизменичне струје високог напона. Оспособљавање студената за мерења појединих утицаја електроенергетских компонената на околину.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеКатодни и дигитални осцилоскоп. Мерења у временском домену. Мерни мостови наизменичне струје. Магнетна мерења, магнетно пољe, индукцијa и флукс. Мерење карактеристика магнетних материјала. Мерни трансформатори. Мерење напона, струје, снаге и енергије у трофазним системима високог напона. Мерења на системима уземљења. Основе SCADA система. Паметна бројила. Основе дигиталне обраде сигнала.
  Садржај практичне наставеСамосталне вежбе у лабораторији са 10 до 12 лабораторијских вежби које покривају цело теоријско градиво, са израдом елабората о извршеним мерењима за сваку вежбу. Оспособљавање студената за рад у LabView програму.
  Литература
  1. В. Бего, "Мерења у електротехници", Грапхис, Загреб, 2003.
  2. И. Багарић, "Метрологија електричних величина - Мерења и мерни инструменти", Наука, Београд, 1996.
  3. "Handbook of Measuring System Design", Vol. 1, 2 and 3, Wiley, New York, 2005.
  4. Reza Langari, Alan S. Morris, Measurement and Instrumentation - Theory and Application, Elsevier, 2012.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  22
  Методе извођења наставеТеоријска настава се одржава на табли, са визуелним презентацијама мерних система. Лабораторијске вежбе су са по два студента у групи, раде се самостално, од избора опреме и повезивања мерне шеме до израде елабората о извршеним мерењима за сваку вежбу. Ради се 10 до 12 лабораторијских вежби које покривају цело теоријско градиво.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања0Писмени испит70
  Практична настава30Усмени испит0
  Пројекти0
  Колоквијуми0
  Семинари0