Навигација

13Е024ЕМН - Електрична мерења неелектричних величина

Спецификација предмета
НазивЕлектрична мерења неелектричних величина
Акроним13Е024ЕМН
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ5.0Статус предметаизборни
  Условљност другим предметимаНема
  Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са могућностима и перспективом мерења неелектричних величина елетричним путем. Претварачи неелектричних величина у електричне. Примена претварача у мерним и управљачким колима.
  Исходи учења (стечена знања)Оспособљавање студената за примену и коришћење мерних претварача у различитим гранама науке, технологије и индустрије.
  Садржај предмета
  Линк ка страници предметаhttp://ees.etf.bg.ac.rs/predmet.php?Id=55
  Садржај теоријске наставеЗначај електричних мерења неелектричних величина. Мерни претварачи - отпорнички, термоотпорници, термистори, термоелектрични, капацитивни, индуктивни, индукциони, магнетоеластични, пиезоелектрични, пиезорезистивни, фотоелектрични, оптоелектронски. Мерне спреге. Примена.
  Садржај практичне наставеДемонстрација и рад на постојећим мерним уређајима. Практична реализација једноставнијих мерних система, зависно од расположивих материјалних могућности. Развој софтвера за мерно управљачке системе.
  Литература
  1. Д. Станковић, "Физичко техничка мерења", Научна књига, Београд, 1998.
  2. М. Поповић, "Сензори и мерења", Завод за уџбенике и наставна средства, Српско сарајево, 2005.
  3. "Handbook of Measurement System and Design", Vol. 1,2 and 3, Wiley, New York, 2005.
  4. V. Bego, "Merenja u elektrotehnici", Graphis, Yagreb, 2003.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  22
  Методе извођења наставеТеоријска настава се одржава на табли, са визуелним презентацијама мерних система. Лабораторијске вежбе су самосталне, на постојећим мерним уређајима, са израдом елебората о извршеним мерењима и анализом мерног поступка. Могућа је практична реализација мерних система и реализација софтвера за мерне поступке.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања0Писмени испит70
  Практична настава30Усмени испит0
  Пројекти
  Колоквијуми0
  Семинари0