Навигација

13Е024ПАЕ - Практикум из анализе електроенергетских система

Спецификација предмета
НазивПрактикум из анализе електроенергетских система
Акроним13Е024ПАЕ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Енергетика
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ3.0Статус предметаизборни
Условљност другим предметимаНема
Циљеви изучавања предметаРазумевање проблема у анализи стационарних и транзијентних стања електроенергетских система великих димензија. Сагледавање проблема моделовања система на основу расположивих мерених и типских параметара и стања система.
Исходи учења (стечена знања)Оспособљавање студената за конструкцију алгоритама за анализу нормалних и поремећених радних режима електроенергетског система. Оспособљавање студената за припрему неопходних улазних података. Оспособљавање студената за примену савремених алгоритама за решавање различитих проблема анализе електроенергетских система. Оспособљавање студената за разумевање и презентацију добијених резултата.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставеNема
Садржај практичне наставеРазвој и примена програмских пакета за прорачуне токова снага. Директни и итеративни поступци. Модификације услед примене регулационих уређаја. Прорачуни кратких спојева. Избор критичних тачака система и типова квара. Стабилност електроенергетских система при малим поремећајима. Анализа осетљивости. Анализа транзијентне стабилности електроенергетског система. Избор сценарија.
Литература
  1. Н. Рајаковић, Анализа електроенергетских система I, ЕТФ и Академска мисао, Београд, 2002.
  2. Н. Рајаковић, Анализа електроенергетских система II, Електротехнички факултет Београд, Академска мисао, Београд, 2008.
  3. М. Ћаловић, А. Сарић, Основи анализе електроенергетских мрежа и система, Академска мисао и Технички факултет у Чачку, Београд, 2004.
  4. Н. Рајаковић, М. Ћаловић, П. Стефанов и А. Савић, 100 решених задатака из анализе електроенергетских система, ЕТФ и Академска мисао, Београд, 2002.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
011
Методе извођења наставеВежбе обухватају рад у рачунарској учионици, са решавањем задатака применом различитих програмских пакета на рачунару.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања0Писмени испит0
Практична настава70Усмени испит30
Пројекти
Колоквијуми0
Семинари0