Навигација

ас. Алекса Стојић, дипл. инж. ел. и рач.

Асистент
Катедра за сигнале и системе

Зграда техничких факултета, канцеларија 72

011/3218-434
Стручни називдипл. инж. електротехнике и рачунарства
Научна областАутоматика
Датум избора 5. децембар 2023.

Предмети

13Е052ПСА - Практикум из софтверских алата
13Е052СИС - Сигнали и системи
13Е052СИСГ - Сигнали и системи
13Е052СИСР - Сигнали и системи
13Е053ДОС - Дигитална обрада сигнала
13Е053МИП - Моделирање и идентификација процеса
13Е053НСУ - Нелинеарни системи управљања
13Е053ОСУЕ - Основи система управљања
13Е053СА - Сензори и актуатори
13Е053САУ1 - Системи аутоматског управљања 1
13Е053САУ2 - Системи аутоматског управљања 2
13Е053ССЕ - Стохастички системи и естимација
13Е054НМ - Неуралне мреже
13Е054НС2 - Нелинеарни системи управљања 2
13Е054ПО - Препознавање облика
13Е054УИП - Управљање индустријским процесима
13Е054УРВ - Управљање у реалном времену
13М054НМ - Неуралне мреже и системи за обраду сигнала
13М054ПО - Статистичко препознавање облика
13М054УИП - Управљање сложеним индустријским процесима
13С052СИС - Сигнали и системи
13С052СИС - Сигнали и системи
13С053НМ - Неуралне мреже
13С053НМ - Неуралне мреже
13С053УРВ - Управљање у реалном времену
13С053УРВ - Управљање у реалном времену
19Е052СИС - Сигнали и системи
19Е053ОСУ - Основи система управљања
19Е053САУГ - Системи аутоматског управљања

Предмети из наставног плана и програма 2013

Библиографија

Радови са међународних конференција

Denoising the open-loop step response using an encoder-decoder convolutional neural network

N. Đorđević, N. DŽamić, A. Stojić, Г. Квашчев, Denoising the open-loop step response using an encoder-decoder convolutional neural network, 9th International Conference on Electrical, Electronic and Computing Engineering IcETRAN 2022, Novi Pazar, Serbia, Jun, 2022

АуториNatalija Đorđević, Ненад Џамић, Алекса Стојић и Горан Квашчев
Година2022

Пројекти

Међународни

Sistem za automatsku detekciju ispravnosti kuglica-serijska proizvodnja

Sistem za automatsku detekciju ispravnosti kuglica-serijska proizvodnja

Тип пројектаОстали међународни комерцијални пројекти
Руководилацпроф. др Жељко Ђуровић
Финансијер"HENKEL SRBIJA" D.O.O.
Почетак реализације03.08.2020.
Комерцијални

Unapredjenje i optimizacija kotlovske regulacije kotla A5 TENT A

Unapredjenje i optimizacija kotlovske regulacije kotla A5 TENT A

Тип пројектаКомерцијални пројекти са јавним предузећима
Руководилацпроф. др Жељко Ђуровић
ФинансијерAKЦИОНАРСКО ДРУШТВО "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД
Почетак реализације16.11.2023.

Obrada elektrodokumnetacije višenamenskog oklopnog vozila Miloš (V2)

Obrada elektrodokumnetacije višenamenskog oklopnog vozila Miloš (V2)

Тип пројектаОстали домаћи комерцијални пројекти (подтип)
Руководилацпроф. др Милан Бебић
ФинансијерBORBENI SLOŽENI SISTEMI D.O.O.
Почетак реализације07.06.2023.

Izrada tehničke dokumentacije električnih instalacija i računarskog upravljanja komandnog vozila Lazar

Izrada tehničke dokumentacije električnih instalacija i računarskog upravljanja komandnog vozila Lazar

Тип пројектаОстали домаћи комерцијални пројекти (подтип)
Руководилацпроф. др Милан Бебић
ФинансијерBORBENI SLOŽENI SISTEMI D.O.O.
Почетак реализације07.06.2023.

Izrada tehničke dokumentacije elektičnih instalacija i računarskog upravljanja za klimatizaciju višenamenskog oklopnog borbenog vozila Miloš 4x4

Izrada tehničke dokumentacije elektičnih instalacija i računarskog upravljanja za klimatizaciju višenamenskog oklopnog borbenog vozila Miloš 4x4

Тип пројектаОстали домаћи комерцијални пројекти (подтип)
Руководилацпроф. др Горан Квашчев
ФинансијерBORBENI SLOŽENI SISTEMI D.O.O.
Почетак реализације02.06.2023.

Projektovanje i izrada softverskog paketa za unapredjenje upravljanja i vizuelizacije borbenih vozila

Projektovanje i izrada softverskog paketa za unapredjenje upravljanja i vizuelizacije borbenih vozila

Тип пројектаОстали домаћи комерцијални пројекти (подтип)
Руководилацпроф. др Горан Квашчев
ФинансијерЈУГОИМПОРТ - СДПР Ј.П.
Почетак реализације26.01.2023.

Konsultanstske usluge pri izradi smernica za odrzavanje merno-regulacionih uredjaja i sistema upravljanja u funkciji proizvodnje elektricne energije

Konsultanstske usluge pri izradi smernica za odrzavanje merno-regulacionih uredjaja i sistema upravljanja u funkciji proizvodnje elektricne energije

Тип пројектаКомерцијални пројекти са јавним предузећима
Руководилацпроф. др Жељко Ђуровић
Почетак реализације09.12.2021.
Остали

NOx Reduction Based Thermal Power Plant Optimization

NOx Reduction Based Thermal Power Plant Optimization - NOXTROT

Тип пројектаФонд за науку - Зелени програм сарадње науке и привреде
Руководилацпроф. др Жељко Ђуровић
ФинансијерFOND ZA NAUKU REPUBLIKE SRBIJE
Почетак реализације24.05.2023.