Навигација

13Е053САУ2 - Системи аутоматског управљања 2

Спецификација предмета
НазивСистеми аутоматског управљања 2
Акроним13Е053САУ2
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Сигнали и системи
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ6.0Статус предметаобавезан
Условљност другим предметимаНема.
Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са концептима фреквенцијске евалуације линеарних аналогних и дигиталних система. Усвајање метода за пројектовање моноваријабилног континуалног и дигиталног управљања у фреквенцијском домену и простору стања.
Исходи учења (стечена знања)Студенти су способни да: анализирају особине моноваријабилних модела система у фреквенцијском домену, специфицирају параметре пројектовања система управљања, одаберу одговарајуће континуалне/дигиталне контролере, подесе параметре контролера, креирају одговарајуће дигиталне законе управљања за примену у наменском хардверу.
Садржај предмета
Линк ка страници предметаhttps://automatika.etf.bg.ac.rs/sr/13e053sau2
Линк ка предавањимаhttps://teams.microsoft.com/l/team/19%3aAKD_GoPf6d61fOWNEc95kTEAcLMhJcb_q_wZpohR0mM1%40thread.tacv2/conversations?groupId=4c5d60b3-0c17-45c0-8a68-cea65827b025&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba
Садржај теоријске наставеФреквенцијске карактеристике моноваријабилних система. Захтеви стабилности и перформанси при управљању у затвореној спрези. Пројектовање континуалног управљања на основу спецификација отворене спреге. Компензација временског кашњења. Анализа геометријског места коренова ГМК. Оптимално управљање у простору стања. Пројектовање и имплементација дигиталних контролера.
Садржај практичне наставеФреквенцијске карактеристике: конструкција и анализа. Основне и напредне технике пројектовања у фреквенцијском домену. Пропорционални, интегро-диференцијални, ПИ и ПИД контролери. Смитов предиктор. Анализа методом ГМК. Оптимални контролери простора стања. Дигитални контролери: избор периоде одабирања, дискретизација, дед-бит и Далинов контролер, имплементација дигиталних закона управљања.
Литература
  1. Т.Б. Петровић, А.Ж. Ракић: Системи управљања (у припреми).
  2. М.Р. Стојић: Системи аутоматског управљања, Електронски факултет, Ниш, 2004.
  3. Т.Б. Петровић, А.Ж. Ракић: Сигнали и системи, DEXIN, Beograd, 2005.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
321
Методе извођења наставеПредавања, аудиторне вежбе, лабораторијске вежбе.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања0Писмени испит50
Практична настава0Усмени испит0
Пројекти
Колоквијуми50
Семинари0