Навигација

13Е052ПСА - Практикум из софтверских алата

Спецификација предмета
НазивПрактикум из софтверских алата
Акроним13Е052ПСА
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Сигнали и системи
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ3.0Статус предметаизборни
  Условљност другим предметимаНема.
  Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са основним софтверским алатима потребним за решавање различитих проблема на каснијим годинама студија, Матлаб, Симулинк, аквизиција сигнала.
  Исходи учења (стечена знања)Студенти су способни да користе функционалности софтверских пакета Матлаб и Симулинк у решавању различитих инжењерских проблема (оптимизације, анализе континуалних и дискретних сигнала и система, дигиталне обраде сигнала, аутоматског управљања, аквизиција сигнала итд).
  Садржај предмета
  Линк ка страници предметаhttps://automatika.etf.bg.ac.rs/sr/13e052psa
  Линк ка предавањимаhttps://teams.microsoft.com/l/team/19%3aTROPiE_eROjDXPS0EEtm5OiG8qhAvoZDpJW2FaRWaF41%40thread.tacv2/conversations?groupId=63144508-e7de-459a-a255-68f47f757939&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba
  Садржај теоријске наставеOсновна теоријска подлога, потребна за разумевање поставки проблема и усвојених метода, на основу којих се решења добијају уз помоћ поменутих софтверских алата.
  Садржај практичне наставеОснове програмског пакета Матлаб. Анализа функција дефинисаних аналитички и нумерички. Решавање система (не)линеарних диференцијалних једначина. Oптимизација функција са једном или више променљивих. Аквизиција и анализа реалних сигнала, комуникација са хардвером. Симулинк и анализа система у Симулинку.
  Литература
  1. C. Phillips, J. Paar, E. Riskih: Signals, Systems, and Transforms, Prentice Hall, 2003.
  2. S.K. Mitra: Digital signal processing, McGraw-Hill, 2001.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  101.5
  Методе извођења наставеПредавања, лабораторијске вежбе. Студенти полажу практични колоквијум који се решава на рачунару и финални испит.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања0Писмени испит30
  Практична настава70Усмени испит0
  Пројекти
  Колоквијуми0
  Семинари0