Навигација

13Е053САУ1 - Системи аутоматског управљања 1

Спецификација предмета
НазивСистеми аутоматског управљања 1
Акроним13Е053САУ1
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Сигнали и системи
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ6.0Статус предметаобавезан
Условљност другим предметиманема
Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је да студенти науче основне методе за моделирање континуалних и дискретних система, изврше њухову анализу (у смислу понашања у временском, фреквенцијском или комплексном домену), анализу у простору стања и затварање повратних спрега у простору стања, као и различите критетирјуме за испитивање стабилности.
Исходи учења (стечена знања)Студенти ће након положеног предета имати основне вештине да изврше одговарајућу анализу континуалних или дискретних система, да изврше његову симулацију и да га представе у форми улазно излазне репрезентације или модела у простору стања, да испројектују обсервер стања, да затворе повратне спреге по стању и излазу и да изврше анализу стабилности.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставеМоделирање електромеханичких система, карактеризација понашања континуалних и дискретних система. Дискретизација континуалних система. Модели у простору стања. Контролабилност и обсервабилност стања. Пројектовање обсервера. Затварање повратних спрега по стању и излазу. Стабилност континуалних и дискретних система.
Садржај практичне наставеУ оквиру предмета студенти имају обавезу да ураде четири лабораторијске вежбе на којима се упознају са основним електромеханичким системима као и најчешће коришћеним програмским алатима за анализу динамичких система.
Литература
  1. Системи аутоматског управљања, Ж. Ђуровић, Б. Ковачевић, Академска мисао, 2006.
  2. Diskretni signali i sistemi, Ž. Đurović, B. Kovačević, Akademska misao, 2004.
  3. Modern Control Engineering, Ogata,Prentice Hall, 2010.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
321
Методе извођења наставе45 часова предавања + 15 часова вежби на табли + 15 сати лабораторијског рада са коришћење рачунара
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања0Писмени испит60
Практична настава0Усмени испит0
Пројекти0
Колоквијуми40
Семинари0