Навигација

13Е054НС2 - Нелинеарни системи управљања 2

Спецификација предмета
НазивНелинеарни системи управљања 2
Акроним13Е054НС2
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Сигнали и системи
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
  Условљност другим предметимаNема.
  Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са основним концептима нелинеарног управљања. Усвајање основних метода за анализу и пројектовање нелинеарних система управљања. Оспособљавање студената за проучавање нелинеарних феномена у системима, те коришћење стечених знања у моделовању, конвенционалном нелинеарном управљању и фази управљању у затвореној спрези.
  Исходи учења (стечена знања)Студенти су способни да: креирају нелинеарне моделе објеката управљања, изаберу структуру и подесе параматере нелинеарних контролера, анализирају особине система затворене спреге.
  Садржај предмета
  Линк ка страници предметаhttps://automatika.etf.bg.ac.rs/sr/13e054ns2
  Линк ка предавањимаhttps://teams.microsoft.com/l/team/19%3azWCSr51b9DlpP5Meygo5IM_F34SW1cu86Khll2c4OQA1%40thread.tacv2/conversations?groupId=e8696e01-129e-4ab1-8756-9fa8eab53c08&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba
  Садржај теоријске наставеУвод у нелинеарне системе управљања. Стабилизација и линеаризација повратном спрегом. Линеаризација улаз-стања и улаз-излаз. Клизно управљање. Пројектовање фази система управљања.
  Садржај практичне наставеПримена Јакобијан линеаризације у пројектовању система управљања. Линеаризација повратном спрегом улаз-стања и улаз-излаз. Клизно управљање. Пројектовање фази система управљања и фазификација конвенционалног управљања. Примена рачунарске анализе и симулација у проблемима пројектовања нелинеарних система управљања.
  Литература
  1. H. Khalil, Nonlinear systems. Harlow: Pearson, 2014.
  2. M. Vidyasagar, Nonlinear systems analysis. Philadelphia: SIAM, 2002.
  3. T.Б. Петровић, A.Ж. Ракић: Нелинеарни динамички системи (у припреми).
  4. J. Slotine and W. Li, Applied nonlinear control. Taipei: Pearson education Taiwan, 2005.
  5. K. M. Passino, S. Yurkovich: Fuzzy Control, Addison-Wesley, New York, 1998.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  32
  Методе извођења наставеПредавања, аудиторне вежбе. У току предавања, студенти раде и бране пројектне задатке, који доносе испитне поене.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања0Писмени испит30
  Практична настава0Усмени испит0
  Пројекти70
  Колоквијуми0
  Семинари0