Навигација

13Е053МИП - Моделирање и идентификација процеса

Спецификација предмета
НазивМоделирање и идентификација процеса
Акроним13Е053МИП
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
Условљност другим предметимаnema
Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са основама моделирања континуалних и дискретних система и процедурама за идентификацију. Симулација и идентификација сигнала и система у временском, фреквенцијском и комплексном домену. Коришћење рачунара у циљу симулације, моделирања и идентификације система.
Исходи учења (стечена знања)Студент је компетентан да примењује различите технике и користи различите софтверске алате у циљу моделирања и идентификације сигнала и система. Студент је упознат са најчешће коришћеним методама непараметарске и параметарске идентификације.
Садржај предмета
Линк ка страници предметаhttps://automatika.etf.bg.ac.rs/sr/13e053mip
Линк ка предавањимаhttps://teams.microsoft.com/l/team/19%3anpYqlsY_uekQkZeDvgcnx7zH1L1wxx8UlKkwNmjhW5E1%40thread.tacv2/conversations?groupId=7becf408-1230-46d1-b03c-2f8fa4ff65a2&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba
Садржај теоријске наставеМоделовање система, репрезентација система, импулсни одзив и функција преноса. Непараметарска и параметарска идентификација, Фуријеова анализа. Селекција и верификација модела. Нумеричко решавање диференцијалних једначина.
Садржај практичне наставеКроз примере, задатке и проблеме, студент сазнаје како да примени теореме и основне појмове које је научио слушајући теоријску наставу.Студент се упознаје са употребом математичких софтвера и њиховом помоћи у решавању конкретних задатака и проблема.
Литература
  1. Modeling, Identification and Simulation of Dynamical Systems, P.P.J. van den Bosch, A.C. van der Klauw, CRC Press, 1994.
  2. System Identification: Theory for the User, Ljung L, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1987.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
311
Методе извођења наставеПредавања (45), аудиторне вежбе (15), помоћ при изради домаћих задатака помоћу рачунара (15).
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања0Писмени испит40
Практична настава20Усмени испит0
Пројекти
Колоквијуми40
Семинари0