Навигација

13Е053НСУ - Нелинеарни системи управљања

Спецификација предмета
НазивНелинеарни системи управљања
Акроним13Е053НСУ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Сигнали и системи
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
Условљност другим предметимаНема.
Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са основним концептима моделирања нелинеарних система и анализе њихових особина. Представљање метода за анализу стабилности нелинеарних система.
Исходи учења (стечена знања)Студенти су способни да: препознају и анализирају нелинеарне феномене у системима, моделирају нелинеарне системе, користе стечена знања у анализи стабилности система управљања.
Садржај предмета
Линк ка страници предметаhttps://automatika.etf.bg.ac.rs/sr/13e053nsu
Линк ка предавањимаhttps://teams.microsoft.com/l/team/19%3aUcyYuthhN_ahehDRx3TBSJu-a64vy23LVWFZkk7py941%40thread.tacv2/conversations?groupId=638ff591-f99a-4c9b-8e82-4bd48ef8b53e&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba
Садржај теоријске наставеМоделирање и анализа нелинеарних система. Анализа фазних портрета. Постојање граничних кругова. Метод описне функције. Основе теорије Љапунова. Концепти стабилности. Линеаризација и локална стабилност. Директан метод Љапунова. Напредна теорија стабилности. Апсолутна стабилност. Увод у пројектовање нелинеарних система управљања.
Садржај практичне наставеВежбање апроксимативних метода анализе стабилности. Примена метода Љапунова. Методе анализе апсолутне стабилности нелинеарних система. Примена рачунарске анализе и симулација у проблемима моделирања и анализе стабилности нелинеарних система.
Литература
  1. H. Khalil, Nonlinear systems. Harlow: Pearson, 2014.
  2. M. Vidyasagar, Nonlinear systems analysis. Philadelphia: SIAM, 2002.
  3. Т.Б. Петровић, А.Ж. Ракић: Нелинеарни динамички системи (у припреми).
  4. J. Slotine and W. Li, Applied nonlinear control. Taipei: Pearson education Taiwan, 2005.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
311
Методе извођења наставеПредавања, аудиторне вежбе, лабораторијске вежбе.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања0Писмени испит30
Практична настава5Усмени испит0
Пројекти
Колоквијуми65
Семинари0