Навигација

13Е054УИП - Управљање индустријским процесима

Спецификација предмета
НазивУправљање индустријским процесима
Акроним13Е054УИП
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
Условљност другим предметима
Циљеви изучавања предметаМоделирање система, оптимално, предиктивно, адаптивно и фази управљање и пројектовање управљачких система. Циљ предмета је стицање вештина пројектовања напредних и сложених система управљања који се могу имплементирати на индустријским процесима.
Исходи учења (стечена знања)Студент треба да овлада техникама пројектовања система аутоматског управљања индустријских процеса, реализације система управљања и визуелизације, кроз практични рад у лабораторији на реалним процесима и опреми.
Садржај предмета
Линк ка страници предметаhttps://automatika.etf.bg.ac.rs/sr/13e054uip
Линк ка предавањимаhttps://teams.microsoft.com/l/team/19%3a0xWpSVb9LfbsVmFQFBtldMi6jGNqRk1zk8-gvnXY48A1%40thread.tacv2/conversations?groupId=8ebe7157-00f1-4fb1-b599-4f848f055019&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba
Садржај теоријске наставе1. Моделирање система, 2. Оптимално управљање, 3. Пројектовање управљачких система, 4. Адаптивно управљање, 5. Предиктивно управљање 6. Фази управљање
Садржај практичне наставе1.Управљање индустријским процесом употребом микроконтролера, 2.Програмирaње конвенционалних индустријских регулатора, 3.Визуелизација и надзор индустријских процеса помоћу SKADA система, 4.Регулација нивоа ТТС на персоналном рачунару и употребом МАТЛАБ-а и Симулинк пакета у реалном времену
Литература
  1. Управљање индустријским процесима, скрипта за праћење предавања, С. Турајлић, Београд 2011.
  2. Astrom K., Wittenmark J., Computer Controlled Systems, Pearson, 1996
  3. Goodwin G., Graebe S., Salgado M., Control System Design, Prentice-Hall, 2001
  4. Leigh J., Control Theory: A Guided Tour, IEE, 2004
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
311
Методе извођења наставе45 часова предавања + 15 часова припреме за рад у лабораторији + 15 часова надгледаног рада у лабораторији, око 15 сати индивидуалног рада у лабораторији и око 55 сати индивидуалног рада у циљу савладавања изложене материје и израде домаћих задатака
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања0Писмени испит55
Практична настава45Усмени испит0
Пројекти
Колоквијуми0
Семинари0