Навигација

13Е053МИП - Моделирање и идентификација процеса

Спецификација предмета
НазивМоделирање и идентификација процеса
Акроним13Е053МИП
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Сигнали и системи
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
Условљност другим предметимаnema
Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је да студенти упознају и савладају различите приступе моделирању и идентификацији континуалних и дискретних система, како у смислу теоријских основа идентификације система у временском, фреквенцијском и комплексном домену, тако и у смислу практичних аспеката идентификације кроз коришћење рачунара у симулацији, моделирању и идентификацији система.
Исходи учења (стечена знања)Студенти ће након положеног курса бити компетентни да планирају експерименте и врше аквизицију података који би омогућили квалитетно моделирање и идентификацију различитих система, изаберу одговарајућу репрезентацију модела, па да у складу са тиме примене непараметарске и параметарске технике идентификације система, као и да изврше валидацију и симулацију понашања добијених модела.
Садржај предмета
Линк ка страници предметаhttps://automatika.etf.bg.ac.rs/sr/13e053mip
Линк ка предавањимаhttps://teams.microsoft.com/l/team/19%3aCUdt_a3a4q5_PPTQ7TSZmYxE2NeMAt-3kQQ6QMmv1UA1%40thread.tacv2/conversations?groupId=3dfda4c5-783e-4693-ae66-a6aedcd35a3a&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba
Садржај теоријске наставеМоделовање система. Непараметарска и параметарска репрезентација система. Непараметарска идентификација: корелациона анализа у временском и фреквенцијском домену, емпиријска процена функције преноса. Параметарска идентификација у временском домену: методе грешке предикције, линеарни и нелинеарни метод најмањих квадрата, рекурзивна идентификација, инструменталне варијабле. Верификација модела.
Садржај практичне наставеКроз примере и задатке студенти коришћењем одговарајућег софтвера формирају и анализирају карактеристичне класе линеарних и нелинеарних модела, решавају проблеме идентификације конкретних система различитим методама презентованим у току теоријске наставе, сагледавају особине различитих естиматора, појам перзистентности екситације и валидност добијеног модела.
Литература
  1. Identifikacija procesa, Kovačević B, Kvaščev G, Akademska misao, Beograd, 2018.
  2. System Identification: Theory for the User, Ljung L, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1987.
  3. System identification toolbox: User's guide, Lennart Ljung, Natick, MA: MathWorks Incorporated, 1995.
  4. Modeling, Identification and Simulation of Dynamical Systems, P.P.J. van den Bosch, A.C. van der Klauw, CRC Press, 1994.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
311
Методе извођења наставеПредавања (45), аудиторне вежбе (15), вежбе на рачунару (15).
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања0Писмени испит40
Практична настава20Усмени испит0
Пројекти0
Колоквијуми40
Семинари0