Навигација

13Е053МИП - Моделирање и идентификација процеса

Спецификација предмета
НазивМоделирање и идентификација процеса
Акроним13Е053МИП
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Сигнали и системи
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
   Условљност другим предметимаnema
   Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је да студенти упознају и савладају различите приступе моделирању и идентификацији континуалних и дискретних система, како у смислу теоријских основа идентификације система у временском, фреквенцијском и комплексном домену, тако и у смислу практичних аспеката идентификације кроз коришћење рачунара у симулацији, моделирању и идентификацији система.
   Исходи учења (стечена знања)Студенти ће након положеног курса бити компетентни да планирају експерименте и врше аквизицију података који би омогућили квалитетно моделирање и идентификацију различитих система, изаберу одговарајућу репрезентацију модела, па да у складу са тиме примене непараметарске и параметарске технике идентификације система, као и да изврше валидацију и симулацију понашања добијених модела.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеМоделовање система. Непараметарска и параметарска репрезентација система. Непараметарска идентификација: корелациона анализа у временском и фреквенцијском домену, емпиријска процена функције преноса. Параметарска идентификација у временском домену: методе грешке предикције, линеарни и нелинеарни метод најмањих квадрата, рекурзивна идентификација, инструменталне варијабле. Верификација модела.
   Садржај практичне наставеКроз примере и задатке студенти коришћењем одговарајућег софтвера формирају и анализирају карактеристичне класе линеарних и нелинеарних модела, решавају проблеме идентификације конкретних система различитим методама презентованим у току теоријске наставе, сагледавају особине различитих естиматора, појам перзистентности екситације и валидност добијеног модела.
   Литература
   1. Identifikacija procesa, Kovačević B, Kvaščev G, Akademska misao, Beograd, 2018.
   2. System Identification: Theory for the User, Ljung L, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1987.
   3. System identification toolbox: User's guide, Lennart Ljung, Natick, MA: MathWorks Incorporated, 1995.
   4. Modeling, Identification and Simulation of Dynamical Systems, P.P.J. van den Bosch, A.C. van der Klauw, CRC Press, 1994.
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   311
   Методе извођења наставеПредавања (45), аудиторне вежбе (15), вежбе на рачунару (15).
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавања0Писмени испит40
   Практична настава20Усмени испит0
   Пројекти0
   Колоквијуми40
   Семинари0