Навигација

13Е053ОСУЕ - Основи система управљања

Спецификација предмета
НазивОснови система управљања
Акроним13Е053ОСУЕ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Електроника
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ6.0Статус предметаобавезан
Условљност другим предметимаСигнали и системи
Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је да студенте упозна са основним техникама за анализу континуалних и дискретних система, као и са основним методама за пројектовање конвенционалних и одређене класе неконвенционалних контролера.
Исходи учења (стечена знања)Након положеног курса студенти ће бити оспособљени да: изврше моделирање једноставнијих електромеханичких система, да изврше карактеризацију понашања система у прелазном и стацинарном режиму, да изврше дискретизацију континуалних функција преноса, да формирају и анализирају моделе у простору стања, да испитају стабилност континуалних и дискретних система, да испројектују дискретни контролер техником дискретизације компензатора формираног у фреквенцијском домену, да подесе конвенционални ПИД регулатор, да пројектују dead-beat и Dahlin-ов регулатор.
Садржај предмета
Линк ка страници предметаhttp://automatika.etf.rs/sr/13e053osu
Садржај теоријске наставеМоделирање једносмерних мотора, Позициони и брзински сервомеханизми, Карактеризација система у прелазном режиму и стационарном стању, Дискретизација континуалних система, Модели у простору стања, Контролабилност и опсервабилност стања, Затварање повратне спреге по стању и по излазу, Пројектовање опсервера, Стабилност континуалних и дискретних система и критеријуми за испитивање стабилности, Анализа и компензација система применом Бодеових дијаграма, Подешавање параметара ПИД регулатора, Дахлин-ов регулатор, Регулатор са минималним временом одзива.
Садржај практичне наставеСтуденти осим теоријске наставе и аудиторних вежби, имају обавезу да ураде две лабораторијске вежбе од којих се једна састоји од експериментисања на реалном позиционом сервомеханизму са једносмерним мотором у повратној спрези, а друга од пројектовања опсервера и затварања повратне спреге по опсервираним стањима коришћењем програмског пакета МАТЛАБ.
Литература
  1. Системи аутоматског управљања, Ж. Ђуровић, Б. Ковачевић, Академска мисао, 2006.
  2. Дискретни сигнали и системи, Ж. Ђуровић, Б. Ковачевић, Академска мисао, 2004.
  3. Modern Control Engineering, K. Ogata, Prentice Hall, 2010.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
321
Методе извођења наставе45 часова предавања, 15 часова рачунских вежби и две лабораторијске вежбе које студенти обаве у Лабораторији катедре за Сигнале и системе.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања0Писмени испит60
Практична наставаУсмени испит
Пројекти
Колоквијуми40
Семинари0