Навигација

13Е054МСУ - Мултиваријабилни системи управљања

Спецификација предмета
НазивМултиваријабилни системи управљања
Акроним13Е054МСУ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Сигнали и системи
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
  Условљност другим предметимаНема.
  Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са номиналним особинама мултиваријабилних система, анализом стабилности и перформанси система затворене спреге и пројектовања мултиваријабилних система управљања према номиналним спецификацијама.
  Исходи учења (стечена знања)Студенти су способни да: креирају и анализирају номиналне особине мултиваријабилних линеарних система, специфицирају захтеве за перформансе, пројектују конвенционалне мултиваријабилне линеарне законе управљaња, анализирају остварене перформансе и стабилност система затворене спреге у временском и фреквенцијском домену.
  Садржај предмета
  Линк ка страници предметаhttps://automatika.etf.bg.ac.rs/sr/13e054msu
  Линк ка предавањимаhttps://teams.microsoft.com/l/team/19%3AHKmZ-j4ELUwNrzmyeY7b5C6HAAqpUWjvOlV3c7eLD_g1%40thread.tacv2/conversations?groupId=633e9d70-0ec6-4b00-aa58-7c56fde89795&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba
  Садржај теоријске наставеОбнављање елемената моноваријабилне анализе и пројектовања управљања. Појачање, полови, нуле. Интерконекције. Стабилност и перформансе система затворене спреге. Интеракције и низ релативних појачања РГА. Децентрализовано управљање. Декуплујуће управљање. Хбесконачно оптимално управљање.
  Садржај практичне наставеПримена рачунарске анализе и симулација у проблемима испитивања особина и пројектовања мултиваријабилних система управљања.
  Литература
  1. K. Zhou, J. C. Doyle, K. Glover: Robust and Optimal Control, Prentice-Hall, New Jersey, 1996.
  2. O. Gasparyan, Linear and nonlinear multivariable feedback control. N.J.: John Wiley & Sons, 2008.
  3. S. Skogestad and I. Postlethwaite, Multivariable feedback control. Chichester: Wiley, 2010.
  4. J. M. Maciejowski: Multivariable Feedback Design, Addison-Wesley, New York, 1989.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  32
  Методе извођења наставеПредавања, аудиторне вежбе. У току предавања, студенти раде и бране пројектне задатке, који доносе испитне поене.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања0Писмени испит30
  Практична настава0Усмени испит0
  Пројекти70
  Колоквијуми0
  Семинари0