Навигација

ДС2МЈН - Мерење јонизујућег и нејонизујућег зрачења

Спецификација предмета
НазивМерење јонизујућег и нејонизујућег зрачења
АкронимДС2МЈН
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Нуклеарна, медицинска и еколошка техника
Тип студијадокторске академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ9.0Статус предметаизборни
   Условљност другим предметиманема
   Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је да упозна студенте са мерном инструментацијом и методама мерења јонизујућeг и нејонизујућeг зрачења.
   Исходи учења (стечена знања)После успешног савладавања предмета студенти су: (1) овладали методама мерења јонизујућeг и нејонизујућeг зрачења, (2) стекли комуникационе и социјалне компетенције за рад у инжењерском тиму, (3) стекли вештине комуникације за јасно формулисање и представљање проблема.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеНивои изложености јонизујућем зрачењу из природе и методе за прорачун и мерење доза. Радиофреквентно зрачење и нумеричке методе за процену излагања тим зрачењима. Мерне методе за процену излагања радиофреквентним зрачењима у околини базних станица мобилне телефоније. Практична примена мерних метода. Биолошки ефекти нејонизујућих електромагнетних поља.
   Садржај практичне наставе
   Литература
   1. 1. G. F. Knoll, Radiation Detection and Measurement, John Wiley & Sons, Inc., III edition, 1999.
   2. 2. James Martin and Chul Lee, Principles of Radiological Health and Safety, John Wiley & Sons, Inc. 2002.
   3. 3. R. Kitchen, Radiofrequency and Microwave Radiation Safety Handbook, Newnes, 2001.
   4. 4. C. Polk, Biologic Effects of Nonionizing Electromagnetic Fields, The Biomedical Engineering Handbook, section IX, p.1379-1440, Editor-in-Chief: J. D. Bronzino, CRC Press, 1995.
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   6
   Методе извођења наставе90 часова предавања
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавања0Писмени испит30
   Практична настава0Усмени испит40
   Пројекти30
   Колоквијуми0
   Семинари0