Навигација

ДС1ОПН - Одабрана поглавља из нуклеарне физике

Спецификација предмета
НазивОдабрана поглавља из нуклеарне физике
АкронимДС1ОПН
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Нуклеарна, медицинска и еколошка техника
Тип студијадокторске академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ9.0Статус предметаизборни
   Условљност другим предметиманема
   Циљеви изучавања предметаОвладавање применом апарата квантне механике и теорије релативности у решавању проблема атомске и нуклеарне физике.
   Исходи учења (стечена знања)Овладавање применом апарата квантне механике и теорије релативности у решавању проблема атомске и нуклеарне физике.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеИсторијски развој нуклеарне физике; Боров модел атома; Земанов ефекат; Нуклеарна спектроскопија; Електронска парамагнетна резонанца; Нуклеарна магнетна резонанца; Статичке и динамичке особине језгра; Интеракција зрачења са материјом; Нуклеарни детектори; Акцелератори наелектрисаних честица; Нуклеарне силе; Елементарне честице; Стандардни модел великог праска.
   Садржај практичне наставе
   Литература
   1. П. Осмокровић, Основи нуклеарне физике, Академска мисао, Београд, 2008.
   2. Нуклеарна физика - Увод - Са физиком честица, W. E. Burcham (Научна Књига, 1973)
   3. Збирка задатака из нуклеарне физике, П. Осмокровић, М. Срећковић (Научна књига, Београд, 1994)
   4. Збирка решених задатака из атомске физике, Ј. М. Пурић, С. И. Ђениже (Научна књига, Београд, 1991)
   5. П. Осмокровић, М. Срећковић, Инструменти за детекцију и спектрометрију у нуклераној физици (са упутствима за лабораторијске вежбе), Научна књига, Београд, 1991.
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   6
   Методе извођења наставе90 часова предавања
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавања0Писмени испит30
   Практична настава0Усмени испит40
   Пројекти30
   Колоквијуми0
   Семинари0