Навигација

МС1ДИФ - Дистрибуирани и фракциони системи управљања

Спецификација предмета
НазивДистрибуирани и фракциони системи управљања
АкронимМС1ДИФ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Сигнали и системи
Тип студијамастер академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
  Условљност другим предметимаОсновни курс ОС3САУ1, ОГ3САУ или изборни, ОТ3САУ, ОЕ3САУ
  Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са моделирањем дистрибуираних система. Електрични водови са дистрибуираним параметрима, пренос масе и топлоте, електромагнетизам. Нумеричке методе решавања ПДЈ: метод коначних разлика и елемената. Фракциони модели дистрибуираних система. Анализа фракционих система и синтеза фракционих закона управљања. Реализација фракционих закона управљања.
  Исходи учења (стечена знања)Студенти су оспособљени да изврше адекватну анализу дистрибуираних и фракционих система. Такође су оспособљени да реализују фракционе законе управљања, имајући у виду инхерентна ограничења перформанси објеката управљања.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеОсновни појмови и дефиниције. Дистрибуирани и фракциони системи (ДФС). Моделовање ДФС. Симулација ДФС. Стабилност ФС. Дискретизација ФС. Аналогна и дигитална реализација фракционих закона управљања. Примена програмских алата за пројектовање ДФСУ. Фракциони ПИД регулатор
  Садржај практичне наставеСимулациона анализа ДФСУ. Фракциони регулатори (ФР) и системи у затвореној повратној спрези са ФР. Оптимизација ФР. Упоређење са стандардним индустријским регулаторима.
  Литература
  1. Томислав Шекара, Фракционе трансформације са примјеном у системима аутоматике и електричним колима, Универзитет у Београду, Електротехнички факултет, Докторска дисертација 2006.
  2. 2.1 Томислав Шекара, Дистрибуирани и фракциони системи управљања, белешке за предавање. 2.2 Томислав Шекара, Фракциони системи управљања, ЕТФ, И.Сарајево 2011.
  3. Control and Optimization of Distributed Parameters Systems-Electrical Engineering Course, University of California, Berkeley.
  4. 4.1. K. B. Oldham and J. Spanier, The Fractional Calculus. New York and London, 1974. 4.2. I. Petraš, I. Podlubny, P. O'Leary, L. Dorčak and B.M. Vinagre, Analogue realization of fractional order controllers, Fakulta BERG, TU Košice, 2002.
  5. Graham C. Goodwin, Stefan F. Graebe, Mario E. Salgado, “Control System Design” Prentice Hall 2000.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  31
  Методе извођења наставе45 часова предавања +15 сати лабораторијског рада, уз примену рачунара за анализу и пројектовања дистрибуираних и фракционих система управљања
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања5Писмени испит0
  Практична настава15Усмени испит40
  Пројекти40
  Колоквијуми0
  Семинари0