Навигација

МС1МЕР - Методе нелинеарне регулације

Спецификација предмета
НазивМетоде нелинеарне регулације
АкронимМС1МЕР
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Сигнали и системи
Тип студијамастер академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
  Условљност другим предметимаПоложени предмети: Системи аутоматског управљања 1 (ОС3СА1) и Системи аутоматског управљања 2 (ОС3СА2) или њима еквивалентни предмети (анализа и пројектовање линеарних система управљања).
  Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са напредним концептима нелинеарног управљања. Усвајање математичког апарата и адекватних егзактних метода за анализу и пројектовање нелинеарних система управљања. Оспособљавање студената за проучавање нелинеарних феномена у системима, те коришћење стечених знања у егзактном моделовању, конвенционалном нелинеарном управљању и фази управљању високих перформанси.
  Исходи учења (стечена знања)Студенти су способни да: креирају нелинеарне моделе објeката управљања, спроведу пројектовање нелинеарних закона управљања неком од усвојених напредних метода, анализирају остварене особине система затворене спреге.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеПреглед метода нелинеарне анализе. Јакобијан линеаризација и пројектовање линеарног управљања. Методе егзактне линеаризације од улаза до излаза и од улаза до стања. Клизно управљање. Увод у фази логику. Управљање базирано на фази знању (ФКБЦ): структуре и параметри пројектовања. Интуитивни приступ пројектовању ФКБЦ. Фазификација конвенционалног управљања. ФКБЦ ПИД типа.
  Садржај практичне наставеРачунарски подржана анализа и пројектовање нелинеарних система управљања. Симулациона анализа пројектованих система затворене спреге.
  Литература
  1. T.Б. Петровић, A.Ж. Ракић: Нелинеарни динамички системи (у припреми).
  2. H.K. Khalil: Nonlinear Systems (3rd ed.), Prentice-Hall, New Jersey, 2002.
  3. J. J. E. Slotine, W. Li: Applied Nonlinear Control, Prentice-Hall, New Jersey, 1991.
  4. M. Vidyasagar: Nonlinear Systems Analysis, Prentice-Hall, New Jersey, 1993.
  5. K. M. Passino, S. Yurkovich: Fuzzy Control, Addison-Wesley, New York, 1998.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  31
  Методе извођења наставеПредавања, аудиторне вежбе. У току предавања, студенти раде и бране пројектне задатке, који доносе испитне поене.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања50Писмени испит50
  Практична настава0Усмени испит0
  Пројекти0
  Колоквијуми0
  Семинари0