Навигација

МС1РСУ - Робусни системи управљања

Спецификација предмета
НазивРобусни системи управљања
АкронимМС1РСУ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Сигнали и системи
Тип студијамастер академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
  Условљност другим предметимаПоложени предмети: Системи аутоматског управљања 1 (ОС3СА1) и Системи аутоматског управљања 2 (ОС3СА2) или њима еквивалентни предмети (анализа и пројектовање линеарних система управљања).
  Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са методама анализе робусности и пројектовања робусних система управљања за објекте управљања са једним улазом и једним излазом.
  Исходи учења (стечена знања)Студенти су оспособљењи за: проучавање и моделирање грешака моделирања, пројектовање адекватних робусних система моноваријабилног управљања, анализу робусних особина система затворене спреге.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеОсновне особине линеарних динамичких система. Спецификације перформанси. Грешке моделирања и робусност. Линеарна фракциона трансформација. Сингуларне вредности и структуриране сингуларне вредности. Робусна стабилност. Робусна перформанса. Методе пројектовања базирране на спецификацијама затворене спреге. Методе пројектовања базиране на спецификацијама отворене спреге.
  Садржај практичне наставеАнализа основних особина линеарних модела. Креирање робусних модела. Анализа робусне стабилности и робусне перформансе. Примена метода пројектовања робусних система управљања. Методе пројектовања на основу спецификација затворене спреге. Методе пројектовања на основу спецификација отворене спреге.
  Литература
  1. S. Skogestad, and I. Postlethwaite, Multivariable Feedback Control, Willey, England, 1996.
  2. K. Zhou, J. C. Doyle, K. Glover: Robust and Optimal Control, Prentice-Hall, New Jersey, 1996.
  3. J. M. Maciejowski: Multivariable Feedback Design, Addison-Wesley, New York, 1989.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  311
  Методе извођења наставеПредавања, аудиторне вежбе. Студенти су обавезни да реше и одбране индивидуално додељени пројектни задатак, који им доноси испитне поене.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања50Писмени испит50
  Практична настава0Усмени испит0
  Пројекти0
  Колоквијуми0
  Семинари0