Навигација

ДС2СФ - Специјалне функције

Спецификација предмета
НазивСпецијалне функције
АкронимДС2СФ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијадокторске академске студије
Наставник (предавач)
  Наставник/сарадник (вежбе)
   Наставник/сарадник (ДОН)
    Број ЕСПБ9.0Статус предметаизборни
    Условљност другим предметиманема
    Циљеви изучавања предметаПредмет има за циљ да оспособи студенте докторских студија за истраживање у области ортогоналних полинома, Беселових функција, хипергеометријских функција и апроксимација, као и примени у физици, електромагнетици, телекомуникацијама,аутоматском управљању. Докторска теза ,као крајњи исход, била би резултат свеобухватног истраживања у овим областима као и у сродним на смеру Примењена математика.
    Исходи учења (стечена знања)Докторска теза из ове проблематике,као крајњи исход, била би резултат свеобухватног истраживања у овим областима као и у сродним на смеру Примењена математика.
    Садржај предмета
    Садржај теоријске наставеОртогонални системи у Хилбертовом простору.Oпште особине ортогоналних полинома.Конструкције ортогоналних полинома. Класични ортогонални полиноми и њихове особине. Разне генерализације .Формуле за диференцирање и интеграцију.Функције генератрисе.Специјални случајеви класичних ортогоналних полинома.Полиноми ортогонални на полукругу. Хипергеометријске функције и њихови q-аналогони. Беселове функције.
    Садржај практичне наставенема
    Литература
    1. Д.С.Митриновић: Увод у специјалне функције. Грађевинска књига Београд,1990
    2. Г. В. Миловановић: Нумеричка анализа . Научна књига Београд, 1989.
    3. G.E.Andrews, Richard Askey, Ranjan Roy, Special Functions, Cambridge Univ. Press,2001.
    Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
    ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
    6
    Методе извођења наставепредавања и аудиторне вежебе, семинарски радови
    Оцена знања (максимални број поена 100)
    Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
    Активности у току предавања0Писмени испит70
    Практична настава0Усмени испит0
    Пројекти0
    Колоквијуми30
    Семинари0