Навигација

ДС2ЛА - Линеарна алгебра

Спецификација предмета
НазивЛинеарна алгебра
АкронимДС2ЛА
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијадокторске академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ9.0Статус предметаизборни
   Условљност другим предметимаМатематичко образовање на нивоу основних студија електротехнике и рачунарства.
   Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са теоријским концептима линеарне алгебре и њеним применама у електротехници и рачунарству.
   Исходи учења (стечена знања)Студенти ће стећи теоријско знање из одабраних поглавља линеарне алгебре и биће оспособљени да користе идеје и методе линеарне алгебре у научним истраживањима и применама у електротехници и рачунарству..
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеВекторски простори, база, изоморфизам, потпростори. Линеарни оператори, језгро, дефект и ранг. Сопствене вредности и вектори. Инваријантни потпростори.Унитарни простори, ортонормирани системи вектора. Линеарни оператори на унитарним просторима, адјунговани, нормални, разлагање оператора. Функционеле на векторским просторима, линеарна, билинеарна и квадратна функционела. Жорданова канонска матрица.
   Садржај практичне наставе
   Литература
   1. Ј. Кечкић: Алгебра 1, елементи линеарне алгебре и теорије полинома, Привредни преглед, Београд 1973.
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   6
   Методе извођења наставеПредавања.
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавања0Писмени испит70
   Практична настава0Усмени испит0
   Пројекти0
   Колоквијуми0
   Семинари30