Навигација

19М021СОИ - Софтвер за обновљиве изворе енергије

Спецификација предмета
НазивСофтвер за обновљиве изворе енергије
Акроним19М021СОИ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијамастер академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
Условљност другим предметиманема
Циљеви изучавања предметаРазумевање принципа и математичких модела на којима се базирају професионални софтвери у области планирања, пројектовања и експолоатације различитих обновљивих извора енергије
Исходи учења (стечена знања)Упознавање студената са принципима моделовања у различитим софтверима за прорачун ресурса, производње и интеграцију обновљивих извора енергије у микромрежама и електроенергетским системима. Стицање основних вештина за коришћење професионалних софтвера у области планирање, пројектовања и експолоатације обновљивих извора енергије.
Садржај предмета
Линк ка страници предметаhttp://ees.etf.bg.ac.rs/predmet.php?Id=76
Линк ка предавањимаhttps://teams.microsoft.com/l/team/19%3a6cH1Quu1SMsjhttps://teams.microsoft.com/l/team/19%3aVQiJ_EaV34-YK0duq7-zBmXjSo2yKXRTAbd7olnQZok1%40thread.tacv2/conversations?groupId=43ef77ea-1358-41e6-8ea6-c8d1dfc94ae1&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba
Садржај теоријске наставеМатематички модели примењени у комерцијалном софтверу за планирање микромрежа са обновљивим изворима енергије. Математички модели примењени у комерцијалном софтверу за планирање и пројектовање ветроелектрана и фотонапонских електрана. Моделовање и прорачуни ефеката прикључења обновљивих извора енергије на дистрибутивну и преносну електроенергетску мрежу коришћењем професионалних софтвера
Садржај практичне наставеПрипрема и обрада реалних мерних података о потенцијалу обновљивих извора енергије на одређеној локацији. Планирање оптималне структуре обновљивих извора енергије за реалну микромрежу коришћењем наменског софтвера.
Литература
  1. Јован Микуловић, Жељко Ђуришић, Соларна енергетика, Академска мисао, Београд, 2019. године
  2. Жељко Ђуришић, Вјетроелектране, Академска мисао, Београд, 2019.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
221
Методе извођења наставеКласична предавања и предавања у електронској форми (презентације). Вежбе обухватају демонстрациону примену наменских софтвера на одређеним примерима који су значајни за разумевање значаја практичне примене ових алата и имплементираних модела обновљивих извора енергије. Лабораторијске вежбе обухватају моделовања и прорачуне на конкреним примерима различитих обновљивих извора енергије.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавањаПисмени испит40
Практична настава20Усмени испит
Пројекти
Колоквијуми
Семинари40