Навигација

13М021РЕС - Регулација електроенергетских система

Спецификација предмета
НазивРегулација електроенергетских система
Акроним13М021РЕС
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијамастер академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
Условљност другим предметимаПоложени предмети: Системи аутоматског управљања, Анализа електроенергетских система
Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са основним концептима помоћних услуга и регулације електроенергетских система. Дефинисање основних захтева регулације. Дефинисање регулационих контура, регулационих ресурса и уређаја.
Исходи учења (стечена знања)Оспособљавање студената за конструкцију модела и развој алгоритама за анализу динамичких перформанси електроенергетског система. Оспособљавање студената за анализу регулационих уређаја комбиновањем инжењерске интуицује и математичких алгоритама.
Садржај предмета
Линк ка страници предметаhttp://ees.etf.bg.ac.rs/predmet.php?Id=28
Садржај теоријске наставеОсновни захтеви регулације. Моделовање елемената система. Регулација учестаности и активних снага. Примарна, секундарна и терцијaрна регулација изолованих и повезаних система. Регулација напона и реактивних снага. Примарна регулација напона. Системи аутоматске секундарне регулације напона. Системи за регулацију побуде синхроних генератора. Регулациони трансформатори. FACTS уређаји.
Садржај практичне наставеФормирање динамичких нелинеарних и линеаризованих модела електроенергетског система. Формирање система за аутоматску регулацију учестаности. Формирање система за аутоматску регулацију напона. Анализа перформанси система. Синтеза регулатора.
Литература
  1. М. Ћаловић, Регулација електроенергетских система, ЕТФ, Београд, 1997.
  2. М. Ћаловић, П. Стефанов, Збирка решених задатака из регулације електроенергетских система, Беопрес, Београд, 2000.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
211
Методе извођења наставеКласична предавања и предавања у електронској форми (презентације). Вежбе обухватају решавање задатака и симулације на рачунару.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавањаПисмени испит
Практична настава50Усмени испит50
Пројекти
Колоквијуми
Семинари