Навигација

13Е024ЕЕС - Експлоатација електроенергетских система

Спецификација предмета
НазивЕксплоатација електроенергетских система
Акроним13Е024ЕЕС
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ5.0Статус предметаизборни
  Условљност другим предметимаПоложен предмет: Анализа електроенергетских система
  Циљеви изучавања предметаУпознавање са појмовима и функцијама експлоатације електроенергетских система. Упознавање појмова везаних за тржиште и дерегулисане системе на слободном тржишту енергије. Упознавање концепта сигурности, поузданости, квалитета и економичности.
  Исходи учења (стечена знања)Оспособљавање студената за конструкцију оптимизационих алгоритама, алгоритама за анализу сигурности, као и алгоритама за решавање проблема у тржишно оријентисаним системима и њихову имплементацију у процесу експлоатације електроенергетских система.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеЕксплоатационе карактеристике елемената система. Функције појединих субјеката у експлоатацији система. Економски аспекти експлоатације вертикално интегрисаних и дерегулисаних система. Оптимално ангажовање агрегата. Оптимални токови снага. Концепт сигурности у савременим електроенергетским системима. Помоћне услуге и услуге преноса. Резерве производних и преносних капацитета.
  Садржај практичне наставеМоделовање компоненти система. Примена оптимизационих алгоритама за избор агрегата, економски диспечинг и оптималне токове снага. Развој алгоритама за анализу и обезбеђење сигурности вертикално интегрисаних и дерегулисаних система. Одређивање трошкова преноса у дерегулисаним системима.
  Литература
  1. М. Ћаловић, А. Сарић и П. Стефанов, Експлоатација електроенергетских система у условима слободног тржишта, Технички факултет, Чачак, 2005.
  2. М. Ћаловић, А. Сарић и П. Стефанов, Збирка решених задатака из експлоатације електроенергетских система, Технички факултет, Чачак, 2006.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  22
  Методе извођења наставеКласична предавања и предавања у електронској форми (презентације). Вежбе обухватају класично решавање задатака и решавање применом рачунара.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања0Писмени испит25
  Практична настава0Усмени испит25
  Пројекти
  Колоквијуми50
  Семинари0