Навигација

13М021ОИЕГ - Обновљиви извори енергије

Спецификација предмета
НазивОбновљиви извори енергије
Акроним13М021ОИЕГ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијамастер академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
Условљност другим предметиманема услова
Циљеви изучавања предметаРазумевање принципа и технологија добијања електричне енергије из обновљивих извора енергије (ветроелектране, фотонапонске електране, соларне-термалне електране, електране на биомасу и горивне ћелије). Сагледавање услова рада обновљивих извора енергије у електроенергетском систему. Сагледавање услова рада обновљивих извора енергије за напајање изолованих потрошача.
Исходи учења (стечена знања)Упознавање студената са принципима мерења и анализом ресурса обновљивих извора енергије. Оспособљавање студената за пројектовање фотонапонских система и ветроелектрана. Оспособљавање студената за пројектовање хибридних система за напајања изолованих потрошача из обновљивих извора енергије.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставеЕколошки мотиви производње електричне енергије из обновљивих извора. Анализа ресурса енергије сунца. Пројектовање фотонапонских система повезаних на електродистрибутивну мрежу. Пројектовање фотонапонских система за напајање изолованих потрошача. Соларне термалне електране. Горивне ћелије. Биомаса за производњу електричне енергије. Анализа ресурса енергије ветра. Основи пројектовања ветроелектрана.
Садржај практичне наставеПројектовање фотонапонске електране интегрисане у кров зграде на микролокацији са расположивим подацима о потенцијалу енергије сунца. Пројектовање ветроелектране на микролокацији са расположивим мерним подацима о потенцијалу енергије ветра.Лабораторијска мерење и анализа карактеристика фотонапонских модула.
Литература
  1. Жељко Ђуришић, Вјетроелектране, Академска мисао, Београд, 2019
  2. Gilbert Masters, Renewable and Efficient Electric Power Systems, John Wiley & Sons, 2004.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
220.5
Методе извођења наставеКласична предавања и предавања у електронској форми (презентације). Вежбе обухватају решавање задатака и симулације на рачунару.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања0Писмени испит30
Практична настава20Усмени испит30
Пројекти
Колоквијуми0
Семинари20