Навигација

19Е023ОИЕГ - Обновљиви извори енергије

Спецификација предмета
НазивОбновљиви извори енергије
Акроним19Е023ОИЕГ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
Условљност другим предметиманема услова
Циљеви изучавања предметаРазумевање принципа добијања електричне енергије из обновљивих извора енергије. Обезбеђивање практичних инжењерских знања из области соларне и ветро-енергетике.
Исходи учења (стечена знања)Упознавање студената са основним принципима експлоатације обновљивих извора енергије. Оспособљавање студената за процену потенцијала соларног зрачења и ветра. Оспособљавање студената за пројектовање фотонапонских система и ветроелектрана.
Садржај предмета
Линк ка страници предметаhttp://ees.etf.bg.ac.rs/predmet.php?Id=13
Линк ка предавањимаhttps://teams.microsoft.com/l/team/19%3aVQiJ_EaV34-Yhttps://teams.microsoft.com/l/team/19%3a6cH1Quu1SMsj8-9XqifeBMOB8QlyXayYiha1BhPoq0Q1%40thread.tacv2/conversations?groupId=996cf50a-f54e-4cf5-ac3d-a9138b0667eb&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba
Садржај теоријске наставеЕколошки мотиви производње електричне енергије из обновљивих извора. Анализа ресурса енергије сунца. Фотонапонска конверзија. Фотонапонски системи. Соларне термалне електране. Енергија ветра. Мерење и статистичка анализа. Регионална климатологија ветра. Ветротурбине. Концепти електромеханичке конверзије енергије ветра. Експлоатационе карактеристике ветрогенератора. Пројектовање ветроелектрана.
Садржај практичне наставеПројектовање фотонапонског система интегрисаног у кров зграде на микролокацији са расположивим подацима о потенцијалу енергије сунца. Пројектовање ветроелектране на микролокацији са расположивим мерним подацима о потенцијалу енергије ветра.Лабораторијска мерење и анализа карактеристика фотонапонских модула.
Литература
  1. Жељко Ђуришић, Вјетроелектране, Академска мисао, Београд, 2019.
  2. Јован Микуловић, Жељко Ђуришић, Соларна енергетика, Aкадемска мисао, 2019.
  3. Gilbert Masters, Renewable and Efficient Electric Power Systems, John Wiley & Sons, 2004
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
220.5
Методе извођења наставеКласична предавања и предавања у електронској форми (презентације). Вежбе обухватају решавање задатака и симулације на рачунару.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавањаПисмени испит60
Практична наставаУсмени испит
Пројекти
Колоквијуми
Семинари40