Навигација

13М021РЕС - Регулација електроенергетских система

Спецификација предмета
НазивРегулација електроенергетских система
Акроним13М021РЕС
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијамастер академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
Условљност другим предметимаПоложени предмети: Системи аутоматског управљања, Анализа електроенергетских система
Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са основним концептима регулације вертикално интегрисаних и дерегулисаних електроенергетских система. Дефинисање основних захтева регулације. Дефинисање регулационих контура, регулационих ресурса и уређаја.
Исходи учења (стечена знања)Оспособљавање студената за конструкцију модела и развој алгоритама за анализу динамичких перформанси електроенергетског система. Оспособљавање студената за анализу регулационих уређаја комбиновањем инжењерске интуицује и математичких алгоритама.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставеОсновни захтеви регулације. Моделовање елемената система. Регулација учестаности и активних снага. Примарна, секундарна и терцијaрна регулација изолованих и повезаних система. Регулација напона и реактивних снага. Системи за регулацију побуде. Регулациони трансформатори. FACTS уређаји.
Садржај практичне наставеФормирање динамичких нелинеарних и линеаризованих модела електроенергетског система. Формирање система за аутоматску регулацију учестаности. Формирање система за аутоматску регулацију напона. Синтеза регулатора. Анализа перформанси система.
Литература
  1. М. Ћаловић, Регулација електроенергетских система, ЕТФ, Београд, 1997.
  2. М. Ћаловић, П. Стефанов, Збирка решених задатака из регулације електроенергетских система, Беопрес, Београд, 2000.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
211
Методе извођења наставеКласична предавања и предавања у електронској форми (презентације). Вежбе обухватају решавање задатака и симулације на рачунару.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања0Писмени испит0
Практична настава50Усмени испит50
Пројекти
Колоквијуми0
Семинари0