Навигација

13М021ИОИГ - Интеграција обновљивих извора у електроенергетским системима

Спецификација предмета
НазивИнтеграција обновљивих извора у електроенергетским системима
Акроним13М021ИОИГ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијамастер академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
Условљност другим предметиманема
Циљеви изучавања предметаСагледавање специфичности и проблема интеграције обновљивих извора енергије у електроенергетским системима и начина за њихово решавање
Исходи учења (стечена знања)Оспособљавање студената за решавање техничких проблема прикључења обновљивих извора енергије на дистрибутивну и преносну мрежу. Оспосбљавање студената за експлоатацију електроенергетских ситема са великим степеном пенетрације обновљивих извора енергије.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставеТехничке препоруке за прикључење малих електрана на дистрибутивну мрежу. Интеграција ветроелектрана у електроенергетски систем. Интеграција фотонапонских електрана у електроенергетски систем.
Садржај практичне наставеРачунске вежбе на табли. Лабораторијске вежбе.
Литература
  1. Ž. Đurišić, Vjetroelektrane, Akademska misao, Beograd, 2019.
  2. Thomas Ackermann, Wind Power in Power Systems, John Wiley & Sons, Ltd, 2005.
  3. Bent Sorensen, Renewable Energy Conversion, Transmission and Storage, Academic Press, 2007
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
220.5
Методе извођења наставеПредавања, аудиторне вежбе, лабораторијске вежбе.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања40Писмени испит50
Практична настава10Усмени испит
Пројекти
Колоквијуми
Семинари0