Навигација

МС1СФ - Специјалне функције

Спецификација предмета
НазивСпецијалне функције
АкронимМС1СФ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Примењена математика
Тип студијамастер академске студије
Наставник (предавач)
  Наставник/сарадник (вежбе)
   Наставник/сарадник (ДОН)
    Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
    Условљност другим предметимаПознавање математичке анализе, Комплексне анализе,теорије функција, комбинаторне анализе
    Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са ортогоналним полиномима и Беселовим функцијама и њиховим применама у електротехници,електромагнетици, телекомуникацијама и квантној механици. Проучаваће се и линеарне и нелинеарне диференцијалне једначине .
    Исходи учења (стечена знања)Оспособљавање студента да препознаје и решава проблеме из електротехнике у којима се појављују Специјалне функције и одговарајуће диференцијалне једначине као математички модел.
    Садржај предмета
    Садржај теоријске наставеОртогонални полиноми,Беселови функције и полиноми, Хипергеометријска функција,Лапласова диференцијална једначина, Специјални бројеви, Примена у комбинаторној анализи
    Садржај практичне наставеРешавање разних проблема и једначина применом Специјалних функција.
    Литература
    1. Д.С.Митриновић : УВОД У СПЕЦИЈАЛНЕ ФУНКЦИЈЕ. Грађ.књига.Београд 1980
    2. Н.П.Цакић : Специјалне функције и једначине математичке физике. Скрипта
    Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
    ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
    31
    Методе извођења наставе15 сати наставе + 15 сати вежби на табли + 7,5 сата консултација у вези са домаћим задацима, испитна крају курса. Студенти би требало да проведу 42 сати у учењу и решавању вежби самостално, 1,5 сати недељно током семестра и додатних 20 сати касније.
    Оцена знања (максимални број поена 100)
    Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
    Активности у току предавања0Писмени испит70
    Практична настава0Усмени испит0
    Пројекти0
    Колоквијуми30
    Семинари0