Навигација

МС1ЕЕ - Енергетска електроника

Спецификација предмета
НазивЕнергетска електроника
АкронимМС1ЕЕ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Електроника
Тип студијамастер академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
Условљност другим предметиманема
Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са основним колима и системима енергетске електронике. Оспособљавање стусената да самостално анализирају, пројектују и реализују компоненте и системе енергетске електронике. Оспособљавање студената за самосталан практичан рад на системима енергетске електронике.
Исходи учења (стечена знања)Студенти ће бити способни да самостално анализирају проблеме из домена енергетске електронике, изаберу одговарајућу структуру конвертора, пројектују конвертор, пројектују управљање конвертором, пројектују магнетске компоненте конвертора. Студенти ће бити способни да самостално врше мерења на системима енергетске електронике.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставеЕнергетска електроника, компоненте, системи, захтеви. DC-DC конвертори: buck, boost, buck-boost, flyback, forward, push-pull, full-bridge, half-bridge. Континуални и дисконтинуални режим. Пројектовање магнетских компонената. Управљање DC-DC конверторима. Исправљачи, класификација, параметри, управљање. Инвертори: класификација, структуре, управљање.
Садржај практичне наставеВежбе на табли са примерима из праксе. Лабораторијске вежбе: 1. Buck конвертор 2. Boost konvertor 3. Flyback конвертор 4. Управљање конвертором: импулсна ширинска модулација 5. Управљање конвертором: програмирање струје
Литература
  1. R. W. Erickson, D. Maksimović: Fundamentals of Power Electronics, Springer, 2001
  2. N. Mohan, T. M. Undeland, W. P. Robbins, Power Electronics: Converters, Applications, and Design, Wiley, 2002
  3. П. Пејовић, В. Божовић, Енергетска електроника, упутство за лабораторијске вежбе, Академска мисао, 2006
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
311
Методе извођења наставепредавања, аудиторне вежбе, лабораторијске вежбе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања0Писмени испит50
Практична настава0Усмени испит0
Пројекти0
Колоквијуми50
Семинари0