Навигација

МС1УПВ - Увод у пројектовање ВЛСИ система

Спецификација предмета
НазивУвод у пројектовање ВЛСИ система
АкронимМС1УПВ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Електроника
Тип студијамастер академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
Условљност другим предметима
Циљеви изучавања предметаУпознавање са "front end" методологијом пројектовања VLSI система, основама језика за опис хардвера, програмабилним компонентама. Разумевање фаза у пројектовању VLSI система, анализе комплексности система и модуларног пројектовања. Оспособљавање за рад са софтверским пакетима за пројектовање VLSI система, имплементацију у FPGA чиповима, тестирање и вођење документације пројекта.
Исходи учења (стечена знања)Студенти су упознати са "front end" методологијом пројектовања VLSI система и оспособљени за пројектовање, верификацију и FPGA имплементацију VLSI система средње сложености.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставеЈезици за пројектовање хардвера: дијаграм тока HDL пројектовања. Verilog HDL и VHDL. Основне конструкције VHDL-а. Нивои пројектовања, модел понашања система, структурни модел, задавање временских параметара. Симулација и верификација. Пројектовање VLSI система коришћењем FPGA чипова: преглед актуелних FPGA фамилија, упознавање са алатима, практични аспекти пројектовања.
Садржај практичне наставеЛабораторијске вежбе, израда пројекта (VHDL) и имплементација VLSI система средње сложености (Xilinx, Spartan 3Е плоче).
Литература
  1. S. Sjoholm, L. Lindh, "VHDL for Designers", Prentice Hall, 1997.
  2. Белешке са предавања расположиве на сајту катедре/предмета
  3. J. Rabaey, A. Chandrakasan, B. Nikolić, "Digital Integrated Circuits - A Design Perspective", Prentice Hall, 2003.
  4. John F. Wakerly: “Digital Design – Principles and Practices and Xilinx 4.2i”, Prentice Hall Int., 2002.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
212
Методе извођења наставеПредавања - Power Point презентацијe. У оквиру практичне наставе се студенати упознају са алатима за пројектовање и FPGA имплементацију VLSI система. Лабораторија - 3 лабораторијске вежбе и самостални рад на изради пројекта.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања0Писмени испит50
Практична настава10Усмени испит0
Пројекти40
Колоквијуми0
Семинари0