Навигација

Управљање системима и обрада сигнала

Руководилац модула: др Александар Ракић, редовни професор

*Линкови за приступ предавањима и сајту предмета се налазе у картону предмета

Шифра Уже стручни предмети - Група А Часови
(П+СИР)
Кредити
19Д051ОАС Оптимални и адаптивни стохастички системи 2.5+1.5 9
19Д051ППЦ Праћење покретних циљева 2.5+1.5 9
19Д051КЕС Класификација и естимација сигнала 2.5+1.5 9
19Д051ТОП Технике обраде и препознавање говорног сигнала 2.5+1.5 9
19Д051ТРС Теорија роботских система 2.5+1.5 9
19Д051СРС Специјални роботски системи 2.5+1.5 9
19Д051НМС Нелинеарни мултиваријабилни системи 2.5+1.5 9
19Д051СМА Сложени мулти-агент системи 2.5+1.5 9
19Д051НМ Неуралне мреже 2.5+1.5 9
19Д051МКР Моторна контрола и рехабилитација 2) 2.5+1.5 9
19Д051НП Неуралне протезе 2) 2.5+1.5 9
19Д051МИЕ Методе и инструментација за електрофизиологију 2.5+1.5 9
19Д051АРС Аутономни роботски системи без људске посаде 2.5+1.5 9
19Д051УСС Управљање сложеним системима 2.5+1.5 9
19Д051ПРО Примењена робусна оптимизација 2.5+1.5 9
19Д051СТЗ Савремене технологије у здравству 2.5+1.5 9
19Д051СДМУ Системи за дистрибуирано мерење и управљање 2.5+1.5 9
19Д051НВМ Неуровизуелизационе методе 2.5+1.5 9
19Д051СМП Савремене методе за пројектовање регулатора у системима управљања 2.5+1.5 9
19Д051ОМО Одабране методе обраде физиолошких сигнала 1) 2.5+1.5 9
19Д051ОПДОС Одабране примене дигиталне обраде слике 1) 2.5+1.5 9
19Д051ТОС Технике оптимизације у системима управљања и одлучивања 3) 2.5+1.5 9
19Д051СОС Савремене технике обраде сигнала 3) 2.5+1.5 9
19Д051ДУ Дубоко учење 4) 2.5+1.5 9

1) Предмет се може изабрати од школске 2021/22. године. 
2) Предмет се не нуди у школској 2022/23. години
3) Предмет се може изабрати од школске 2022/23. године.
4) Предмет се може изабрати од школске 2024/25. године