Навигација

Рачунарска техника и информатика

Руководилац модула: др Игор Тартаља, ванредни професор

*Линкови за приступ предавањима и сајту предмета се налазе у картону предмета

Шифра Уже стручни предмети - Група А Часови
(П+СИР)
Кредити
19Д111ОПА Одабрана поглавља из архитектуре рачунарских система 2.5+1.5 9
19Д111ЛРМ Локалне рачунарске мреже 2.5+1.5 9
19Д111ВЛС Пројектовање рачунара у ВЛСИ техници 2.5+1.5 9
19Д111АПС Архитектуре за подршку софтверским системима 2.5+1.5 9
19Д111ММР Моделовање и мерење рачунарских перформанси 2.5+1.5 9
19Д111МПС Мултипроцесорски системи 2.5+1.5 9
19Д111ММС Мултимедијални системи – одабрана поглавља 2.5+1.5 9
19Д111ТЦП TCP/IP архитектура 2.5+1.5 9
19Д111ОСД Организација система дискова 2.5+1.5 9
19Д111СМ Сензорске мреже 2.5+1.5 9
19Д111СДМ Софтверски дефинисане мреже 2.5+1.5 9
19Д111ВИЕ Вештачка интелигенција и експертски системи 2.5+1.5 9
19Д111ОПР Одабрана поглавља из рачунарске графике 2.5+1.5 9