Навигација

Примењена математика

Руководилац модула: др Наташа Ћировић, ванредни професор

*Линкови за приступ предавањима и сајту предмета се налазе у картону предмета

Шифра Уже стручни предмети - Група А Часови
(П+СИР)
Кредити
19Д081ЛА Линеарна алгебра 2.5+1.5 9
19Д081ФАП Функционална анализа и примене1) 2.5+1.5 9
19Д081НА Нумеричка анализа 2.5+1.5 9
19Д081КАД Квалитативна анализа диференцних једначина 2.5+1.5 9
19Д081МИ Мера и интеграција 1) 2.5+1.5 9
19Д081КОМБ Комбинаторика и примене 2.5+1.5 9
19Д081АР Аутоматско резоновањe 2.5+1.5 9
19Д081СИМБ Одабрана поглавља из симболичке алгебре 2.5+1.5 9
19Д081СФ Специјалне функције1) 2.5+1.5 9
19Д081ММФ Математичко моделовање физичко-техничких процеса 2.5+1.5 9
19Д081КМФ Канонске матричне форме и њихове примене у електротехници 2.5+1.5 9
19Д081ТГ Теорија графова са применама у електротехници и рачунарству 2.5+1.5 9
19Д081ЕФМ Елементи фази математике са применама 2.5+1.5 9
19Д081ОПА Одабрана поглавља из алгебре 2.5+1.5 9
19Д081СМ Стохастички модели 2.5+1.5 9
19Д081ТА Теорија апроксимација 2.5+1.5 9

 

1) Предмет се не нуди у шк. 2020/21. години.