Навигација

Енергетски претварачи и погони

Руководилац модула: др Милан Бебић, ванредни професор

*Линкови за приступ предавањима и сајту предмета се налазе у картону предмета

Шифра Уже стручни предмети - Група А Часови
(П+СИР)
Кредити
19Д011ОТМ Општа теорија електричних машина 2.5+1.5 9
19Д011ППМ Прелазне појаве у електричним машинама 2.5+1.5 9
19Д011ИЕМ Испитивање и одржавање електричних машина 2.5+1.5 9
19Д011НСЕ Надгледање стања електричних машина у погону 2.5+1.5 9
19Д011ЕСМ Електрични сервомотори 2.5+1.5 9
19Д011ИТП Испитивање трансформатора и пригушница у погону 2.5+1.5 9
19Д011ЕП Енергетски претварачи 2.5+1.5 9
19Д011УЕП Управљање енергетским претварачима 2.5+1.5 9
19Д011ОПЕ Одабрана поглавља из електромоторних погона 2.5+1.5 9
19Д011ВЕП Вишемоторни електрични погони 2.5+1.5 9
19Д011ИЕП Интеграција електромоторних погона у сложене системе покретања и управљања 2.5+1.5 9
19Д011ЕЕФ Електромоторни погон као рационалан и квалитетан потрошач електричне енергије 2.5+1.5 9
19Д011МУЕ Микропроцесорско управљање енергетским претварачима 2.5+1.5 9
19Д011МУП Микропроцесорско управљање електромоторним погонима 2.5+1.5 9
19Д011ММЕ Математичко моделирање у електротермији 2.5+1.5 9
19Д011ОПС Одабрана поглавља из специјалних електричних инсталација 2.5+1.5 9
19Д011СПЕ Специјална поглавља из електричног осветљења 2.5+1.5 9
19Д011ПЕБ Позитивни ефекти употребе бентонита у системима уземљења 2.5+1.5 9