Навигација

Телекомуникације

Руководилац модула: др Мирјана Симић Пејовић,
редовни професор

*Линкови за приступ предавањима и сајту предмета се налазе у картону предмета

Шифра Уже стручни предмети - Група А Часови
(П+СИР)
Кредити
19Д031ТТС Теорија телекомуникационог саобраћаја 2.5+1.5 9
19Д031СТМ Синхронизација у телекомуникационим мрежама 2.5+1.5 9
19Д031БТС Бежични телекомуникациони системи 2.5+1.5 9
19Д031СМР Системи мобилних радио-веза 2.5+1.5 9
19Д031СРТ Савремене радио-технологије 2.5+1.5 9
19Д031ВИР Вештачка интелигенција у радио комуникацијама 2.5+1.5 9
19Д031БИМ Бежичне информационе мреже 2.5+1.5 9
19Д031КРМ Комуникационе и рачунарске мреже 2.5+1.5 9
19Д031ТИП Теорија и пракса комутација 2.5+1.5 9
19Д031ДОС Дигитална обрада сигнала 2.5+1.5 9
19Д031СОС Симболичка обрада сигнала 2.5+1.5 9
19Д031АП Акустика просторија 2.5+1.5 9
19Д081ПС Примењена статистика 2.5+1.5 9
19Д031АМТ Акустичке мерне технике 2.5+1.5 9
19Д031ММЗ Методе моделовања звучног поља 2.5+1.5 9
19Д031АДП Акустички дизајн просторија 1) 2.5+1.5 9
19Д031ГТ Говорне технологије 2.5+1.5 9
19Д031ОПМ Обрада и претраживање мултимедијалних садржаја 2.5+1.5 9
19Д031ЛИН Линеарне и нелинеарне методе анализе сигнала 2.5+1.5 9
19Д031ДСП Дискретни случајни процеси у телекомуникацијама 2.5+1.5 9
19Д031МТК Модерна теорија кодовања и криптографије 2.5+1.5 9
19Д031ПВО Просторно - временска обрада сигнала 2) 2.5+1.5 9
19Д031ЕЕТ Енергетски ефикасне телекомуникационе мреже 2.5+1.5 9
19Д031ПТС Персонализовани телекомуникациони системи 2.5+1.5 9
19Д031МСКС Моделовање саобраћаја у М2М комуникационим системима 2.5+1.5 9
19Д031КОГР Когнитивне радио мреже 2.5+1.5 9
19Д031ТА Техничка аудиологија 2.5+1.5 9
19Д031ОСМ Обрада сигнала са микрофонских низова 2.5+1.5 9
19Д031КТТ Кооперативне технике у телекомуникацијама 2.5+1.5 9
19Д031ДТС Дистрибуирани телекомуникациони системи 2.5+1.5 9
19Д031НКТ Напредне комуникационе технологије 2.5+1.5 9
19Д031МИОТ Мреже и IoT 2.5+1.5 9
19Д031ТПР Технике позиционирања у радио мрежама 2.5+1.5 9
19Д031ТМД Телекомуникационе мреже дата центара 2.5+1.5 9

1) Предмет се не нуди од школское 2021/22. године.
2) Предмет се не нуди у школској 2023/24. години.