Навигација

Нуклеарна, медицинска и еколошка техника

Руководилац модула: доц. др Милош Вујисић

Шифра Уже стручни предмети - Група А Часови
(П+СИР)
Кредити Линк за приступ предавању
19Д061НСРН Нумеричка симулација радијационих и нуклеарних процеса 2.5+1.5 9 ЛИНК
19Д061НМТП Нуклеарне методе у технолошким процесима 2.5+1.5 9 ЛИНК
19Д061ДЗЗO Дозиметрија, заштита од зрачења и нуклеарни отпад 2.5+1.5 9 ЛИНК
19Д061МЈЗ Мерење јонизујућег зрачења 2.5+1.5 9 ЛИНК
19Д061МНМE Мерне методе у нуклеарној, медицинској и еколошкој техници 2.5+1.5 9 ЛИНК
19Д061РКE Радијациона компатибилност електротехничких компоненти и уређаја 2.5+1.5 9 ЛИНК
19Д061БМНМ Биофизичке методе у наномедицини 2.5+1.5 9 ЛИНК
19Д061ОТБМ Оптичко траповање и биомедицинска наноманипулација 2.5+1.5 9 ЛИНК
19Д061ФТКБ Физика, технологија и карактеризација биоматеријала 2.5+1.5 9 ЛИНК
19Д061КИБ Квантна информатика биомолекула 2.5+1.5 9 ЛИНК
19Д061БСП Биомедицински сензори и претварачи 2.5+1.5 9 ЛИНК
19Д061КФФП Комплексни феномени у физици плазме 2.5+1.5 9 ЛИНК