Навигација

Софтверско инжењерство

Руководилац модула: др Јелица Протић, редовни професор

*Линкови за приступ предавањима и сајту предмета се налазе у картону предмета

Шифра Уже стручни предмети - Група А Часови
(П+СИР)
Кредити
19Д111ОПО Одабрана поглавља из оперативних система 2.5+1.5 9
19Д111ОПП Одабрана поглавља из програмских преводилаца 2.5+1.5 9
19Д111СЗР Сигурност и заштита рачунарских система 2.5+1.5 9
19Д111ППЈ Принципи програмских језика 2.5+1.5 9
19Д111СТ Софтверска техника 2.5+1.5 9
19Д111ФЈА Формални језици и аутомати 2.5+1.5 9
19Д111СИЗ Софтверско инжењерство засновано на моделима 2.5+1.5 9
19Д111ПБП Пројектовање база података 2.5+1.5 9
19Д111ОРБ Објектне и релационе базе података 2.5+1.5 9
19Д111ССР Софтверски системи за рад у реалном времену 2.5+1.5 9
19Д111ООА Објектно оријентисана анализа и пројектовање 2.5+1.5 9
19Д111ИП Интернет програмирање 2.5+1.5 9
19Д111ВС Виртуелна стварност 2.5+1.5 9
19Д111МИ Медицинска информатика 2.5+1.5 9
19Д111РМС Развој микропроцесорског софтвера 2.5+1.5 9
19Д111БР Безбедност рачунара у облаку 2.5+1.5 9
19Д111НАМ Напредни алгоритми машинског учења 1) 2.5+1.5 9

 

1) Предмет се може изабрати од школске 2020/21. године.