Навигација

Наноелектроника и фотоника

Руководилац модула: др Владимир Арсоски, ванредни професор

*Линкови за приступ предавањима и сајту предмета се налазе у картону предмета

Шифра Уже стручни предмети - Група А Часови
(П+СИР)
Кредити
19Д061ПИК Пројектовање интегрисаних кола 2.5+1.5 9
19Д061МН Моделовање наноструктура 2.5+1.5 9
19Д061ТПНФ Транспортни процеси у наноелектроници и фотоници 2.5+1.5 9
19Д061ООПХ Оптичке особине полупроводничких хетероструктура 2.5+1.5 9
19Д061ФК Фотонске комуникације 2.5+1.5 9
19Д061МФКС Модерне фотонске компоненте и системи  2.5+1.5 9
19Д061СЧМ Спектроскопија чврстих материјала 2.5+1.5 9
19Д061КО Квантна оптика 2.5+1.5 9
19Д061МПЛ Моделовање полупроводничких ласера 2.5+1.5 9
19Д061ОММ Оптоелектронске мерне методе 2.5+1.5 9
19Д061ПОТС Простирање оптичких таласа у комплексним срединама 2.5+1.5 9
19Д061МХМН Моделовање хетероструктурних микроелектронских направа 1) 2.5+1.5 9
19Д061ОИНП Оптимизација и инжењеринг наноструктурних параметара 2.5+1.5 9
19Д061ЕОКМ Електричне и оптичке карактеристике материјала у наноелектроници и фотоници 2) 2.5+1.5 9
19Д061СМНН Скенирајућа микроскопија у нанонауци и нанотехнологији 1) 2.5+1.5 9
19Д061ППСТ Примена плазме у савременим технологијама у електроници и науци о материјалима 1) 2.5+1.5 9
19Д061УНД Увод у нелинеарну динамику 1) 2.5+1.5 9
19Д061ФО Фуријеова оптика 2.5+1.5 9
19Д061НО Нелинеарна оптика 2.5+1.5 9
19Д061КТ Квантни транспорт 2.5+1.5 9
19Д061ЕСП Електронска структура полупроводника 2.5+1.5 9

1) Предмет се не нуди у школској 2021/22., 2022/23. години.
2) Предмет се не нуди од школске 2021/22. године.