Навигација

Наноелектроника и фотоника

Руководилац модула: проф. др Јелена Радовановић

Шифра Уже стручни предмети - Група А Часови
(П+СИР)
Кредити Линк за приступ предавању
19Д061ПИК Пројектовање интегрисаних кола 2.5+1.5 9 ЛИНК
19Д061МН Моделовање наноструктура 2.5+1.5 9 ЛИНК
19Д061ТПНФ Транспортни процеси у наноелектроници и фотоници 2.5+1.5 9 ЛИНК
19Д061ООПХ Оптичке особине полупроводничких хетероструктура 2.5+1.5 9 ЛИНК
19Д061ФК Фотонске комуникације 2.5+1.5 9 ЛИНК
19Д061МФКС Модерне фотонске компоненте и системи  2.5+1.5 9 ЛИНК
19Д061КО Квантна оптика 2.5+1.5 9 ЛИНК
19Д061МПЛ Моделовање полупроводничких ласера 2.5+1.5 9 ЛИНК
19Д061ОММ Оптоелектронске мерне методе 2.5+1.5 9 ЛИНК
19Д061ПОТС Простирање оптичких таласа у комплексним срединама 2.5+1.5 9 ЛИНК
19Д061МХМН Моделовање хетероструктурних микроелектронских направа 2.5+1.5 9 ЛИНК
19Д061ОИНП Оптимизација и инжењеринг наноструктурних параметара 2.5+1.5 9 ЛИНК
19Д061ЕОКМ Електричне и оптичке карактеристике материјала у наноелектроници и фотоници 2.5+1.5 9 ЛИНК
19Д061СМНН Скенирајућа микроскопија у нанонауци и нанотехнологији 2.5+1.5 9 ЛИНК
19Д061ППСТ Примена плазме у савременим технологијама у електроници и науци о материјалима 2.5+1.5 9 ЛИНК
19Д061УНД Увод у нелинеарну динамику 2.5+1.5 9 ЛИНК
19Д061ФО Фуријеова оптика 2.5+1.5 9 ЛИНК
19Д061НО Нелинеарна оптика 2.5+1.5 9 ЛИНК
19Д061КТ Квантни транспорт 2.5+1.5 9 ЛИНК
19Д061ЕСП Електронска структура полупроводника 2.5+1.5 9 ЛИНК