Навигација

Општеобразовни предмети

*Линкови за приступ предавањима и сајту предмета се налазе у картону предмета

Шифра Општеобразовни предмети Часови
(П+В)
Кредити
19Д091ЕЈ
19Д091РЈ
19Д091НЈ
19Д091ФЈ
Страни језик 2.5+0 6
19Д091К Комуникологија 2.5+0 6
19Д061ИТТЗ Иновације, трансфер технологије и заштита интелектуалне својине 1) 2.5+0 6
19Д091УНР Увод у научни рад 2.5+0 6

1) Предмет се не нуди у школској 2021/22. години.